RTS 3: Programska šema - ponedeljak, 11. maj 2020

00:25
Moja generacija Z: Samoodbrana, 36-44 , r.
12
00:50
Jutro će promeniti sve: Tristapedest dindži, 36-39 ,r.
12