RTS 3: Programska šema - sreda, 20. jun 2018

07:10
Njegoševa religija i filozofija, r.
08:05
Pred belinom: Milutin Kopanja, r.
08:52
Metamuzika: Zoran Erić - Cartoon, r.
09:12
RTS Drama: Tv teatar – Kao Ikar viseći snovi na Balkanu, r.
09:51
Svetski dan muzike: Kvintet udaraljki, SAD – Elemental Culture Collective, r.
10:30
Trag u prostoru: Kadarka, povratak iz prošlosti, r.
11:00
Omladinski kulturni klub, r.
12:00
Ostavi sve i čitaj: Božidar Mandić, r.
12:30
Dekalog, jedan r.
12
13:20
Požar na moru , r.
12
15:10
Njegoševa religija i filozofija, r.
16:05
Antologija za mlade duhom: Slobodan Stanišić
16:57
Saga o Forsajtima, 13-13
12
19:08
Omladinski kulturni klub
20:03
Pet zvezdica u Kjotu, 7-12
12
22:00
Kućna nega
12
23:33
Pesničke vedrine - Pero Zubac
00:04
RTS Kolo: Biseri ciganske muzike, 1. deo
00:54
Antologija za mlade duhom: Slobodan Stanišić, r.
01:47
Branka Popović - Petrograd, r.
03:02
Omladinski kulturni klub, r.
03:57
Pet zvezdica u Kjotu, 7-12 , r.
12
04:54
Studio 6: Muzikon, r.
05:54
Kućna nega, r.
12