RTS 3: Programska šema - utorak, 10. jul 2018

06:15
Zabranjeni grad, 3. deo, r.
07:05
46 Bemus: Ruski akademski hor Glinka, 1. deo, r.
07:51
Znakovi vremena: Puši kao turčin, r.
08:05
Istorija srpske arheologije: Rađanje, 2-3, r.
08:35
Život i karijera: Aleksabdar Ilić, r.
09:01
RTS Poletarac: Recept za igru-Neka bude, r.
09:15
RTS Poletarac: Čik pogodi-Animtor lutka, r.
09:45
RTS Poletarac: Matematičke priče-Priče profesora Cifrića, r.
10:00
Mitovi i legende: Starozavetni mitovi – Legenda o Juditi, r.
10:16
Muzički klub: Lajko Feliks, r.
11:10
Omladinski kulturni klub, r.
12:10
Trag u prostoru: Od diškrecije do rejonizacije, r.
12:45
Odliv mozgova: Mateja Miljački, r.
13:15
Portret: Slobodan Stojanović, r.
14:15
Zabranjeni grad, 3. deo, r.
15:05
46 Bemus: Ruski akademski hor Glinka, 1. deo, r.
15:51
Znakovi vremena: Puši kao turčin, r.
16:05
Pred belinom: Zoran Furunović
16:50
Zločini, 14-16
12
19:03
Omladinski kulturni klub
20:00
Ostavi sve i čitaj: Velja Pavlović
20:30
Kralj i vino
20:55
Dekalog, četri
12
22:00
Fudbalski trener Zoran i Afrički tigrovi
12
00:05
Pred belinom: Zoran Furunović, r.
02:10
RTS Drama: Kaput mrtvog čoveka
03:10
Omladinski kulturni klub, r.
04:05
Ostavi sve i čitaj: Velja Pavlović, r.
04:35
Metamuzika: Tatjana Milošević-Ko je ubio princezu Mond, r.
05:00
Dekalog, četri , r.
12