RTS 3: Programska šema - ponedeljak, 09. jul 2018

06:10
Muzčki klub: Bebi Dol, r.
07:11
ART trileri: Mimara – Nije kreator nego ktitor, 2-12, r.
08:05
Halo, ovde Japan, 2-24, r.
08:32
Svedoci vekova: Sopoćani, 2. deo, r.
09:10
Dafer Jusef kvartet, r.
09:35
Staro srpsko pisano nasleđe: Srpski rukopisi u Beču, 2. deo, r.
10:02
Paleta kulturnog nasleđa: Neizdrž, r.
10:16
Gradske priče: Disciplina kičme, r.
10:41
Inujaša, 7- 26, r.
11:00
Omladinski kulturni klub, r.
12:00
Književni dijalog: Laslo Vegel, r.
12:25
47 Bemus: Nikolaj Luganski, 2. deo, r.
13:18
Borsalino – holivudki šešir, r.
14:10
Muzčki klub: Bebi Dol, r.
15:11
ART trileri: Mimara – Nije kreator nego ktitor, 2-12, r.
17:01
RTS Poletarac: Recept za igru-Neka bude
17:15
RTS Poletarac: Čik pogodi-Animator lutka
17:45
RTS Poletarac: Matematičke priče-Priče profesora Cifrića
18:16
Muzički klub: Lajko Feliks
19:10
Omladinski kulturni klub
20:10
Trag u prostoru: Od diškrecije do rejonizacije
21:15
Portret: Slobodan Stojanović
22:15
Zabranjeni grad, 3. deo
23:51
Znakovi vremena: Puši kao turčin
00:05
Istorija srpske arheologije: Rađanje, 2-3, r.
00:35
Život i karijera: Aleksabdar Ilić, r.
01:01
RTS Poletarac: Recept za igru-Neka bude, r.
01:15
RTS Poletarac: Čik pogodi-Animator lutka, r.
01:45
RTS Poletarac: Matematičke priče-Priče profesora Cifrića, r.
02:00
Mitovi i legende: Starozavetni mitovi – Legenda o Juditi, r.
02:16
Muzički klub, r.
03:10
Omladinski kulturni klub, r.
04:10
Trag u prostoru: Od diškrecije do rejonizacije, r.
04:45
Odliv mozgova: Mateja Miljački, r.
05:15
Portret: Slobodan Stojanović, r.