RTS 3: Programska šema - sreda, 14. jun 2023

12:00
Kamiondžije doo, 7-20, 1S (R)
12
17:15
Biro, 05-10, 1S
12
18:10
Kamiondžije, 8-20, 1S
12
02:45
Kamiondžije, 8-20, 1S (R)
12