RTS 3: Programska šema - petak, 02. jun 2023

12:15
Bilo jednom u Srbiji, 7-8 (R)
12
17:25
Otkup, 12-13, 3S
12
18:09
Bilo jednom u Srbiji, 8-8
12
00:50
Bilo jednom u Srbiji, 8-8 (R)
12