RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 05. jul 2018

06:00
Brzina tame, TV teatar, r.
07:49
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
07:53
Sumnjiva lica, 13-42, r.
12
08:18
Sumnjiva lica, 14-42, r.
12
08:44
Moj lični pečat – Bota Miljković, r.
08:49
Komšije, 23-25, r.
12
09:36
Nešto lepo, 1. ep., r.
12
09:43
Prvaci sveta, 3-12, r.
12
10:30
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
10:34
Cvat lipe na Balkanu, 5-13, r.
12
11:28
Drugi vek – Boro Drašković, r.
12:00
Brzina tame, TV teatar, r.
13:49
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
13:53
Sumnjiva lica, 13-42, r.
12
14:18
Sumnjiva lica, 14-42, r.
12
14:44
Moj lični pečat – Bota Miljković, r.
15:36
Nešto lepo, 1. ep., r.
12
15:43
Prvaci sveta, 3-12, r.
12
16:30
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
16:34
Cvat lipe na Balkanu, 5-13, r.
12
17:28
Drugi vek – Boro Drašković, r.
18:00
Pomorandžina kora, TV teatar
19:41
Sumnjiva lica, 15-42
12
20:06
Sumnjiva lica, 16-42
12
20:31
Moj lični pečat – Borut Vild
20:34
Komšije, 24-25
12
21:21
Moj lični pečat – Đakon Nenad Ilić
21:25
Cvat lipe na Balkanu, 6-13
12
22:21
Moj lični pečat – Čedomir Vasić
22:25
Tuđa Amerika
12
00:00
Pomorandžina kora, TV teatar, r.
01:41
Sumnjiva lica, 15-42, r.
12
02:06
Sumnjiva lica, 16-42, r.
12
02:31
Moj lični pečat – Borut Vild, r.
02:34
Komšije, 24-25, r.
12
03:21
Moj lični pečat – Đakon Nenad Ilić, r.
03:25
Cvat lipe na Balkanu, 6-13, r.
12
04:21
Moj lični pečat – Čedomir Vasić, r.
04:25
Tuđa Amerika, r.
12