RTS Drama: Programska šema - petak, 14. sep 2018

07:36
Sumnjiva lica, 27-44, r.
12
08:03
Sumnjiva lica, 28-44, r.
12
08:32
Ulica lipa, 28-29, r.
12
09:25
Vratiće se rode, 9-23, r.
12
13:36
Sumnjiva lica, 27-44, r.
12
14:03
Sumnjiva lica, 28-44, r.
12
14:32
Ulica lipa, 28-29, r.
12
15:25
Vratiće se rode, 9-23, r.
12
18:48
Sumnjiva lica, 29-44
12
19:14
Sumnjiva lica, 30-44
12
19:45
Ulica lipa, 29-29
12
20:43
Prvaci sveta, 2-12
12
21:30
Nešto lepo, 18. ep.
12
00:48
Sumnjiva lica, 29-44, r.
12
01:14
Sumnjiva lica, 30-44, r.
12
01:45
Ulica lipa, 29-29, r.
12
02:43
Prvaci sveta, 2-12, r.
12
03:30
Nešto lepo, 18. ep., r.
12