RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 18. jul 2019

06:00
Art, TV teatar, r.
07:26
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r.
07:31
Otvorena vrata, 3-34, r.
12
08:07
Komšije, 9. ep. Četvrti ciklus, r.
12
08:34
Komšije, 10. ep. Četvrti ciklus, r.
12
09:00
Moj lični pečat – Danica Maksimović, r.
09:05
Čizmaši, 3-12, r.
12
10:00
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
10:05
Pozorište u kući, 5-26, r.
12
10:40
Pozorište u kući, 6-26, r.
12
11:15
Drugi vek – Slavko Štimac, r.
12:00
Art, TV teatar, r.
13:26
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r.
13:31
Otvorena vrata, 3-34, r.
12
14:07
Komšije, 9. ep. Četvrti ciklus, r.
12
14:34
Komšije, 10. ep. Četvrti ciklus, r.
12
15:00
Moj lični pečat – Danica Maksimović, r.
15:05
Čizmaši, 3-12, r.
12
16:00
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
16:05
Pozorište u kući, 5-26, r.
12
16:40
Pozorište u kući, 6-26, r.
12
17:15
Drugi vek – Slavko Štimac, r.
19:50
Moj lični pečat – Vladimir Arsenijević
19:54
Otvorena vrata, 4-34
12
20:58
Komšije, 12. ep. Četvrti ciklus
12
21:23
Moj lični pečat – Čedomir Vasić
21:28
Pozorište u kući, 7-26
12
22:02
Pozorište u kući, 8-26
12
00:00
Četvrta sestra, TV teatar, r.
01:50
Moj lični pečat – Vladimir Arsenijević, r.
01:54
Otvorena vrata, 4-34, r.
12
02:30
Komšije, 11. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:58
Komšije, 12. ep. Četvrti ciklus, r.
12
03:23
Moj lični pečat – Čedomir Vasić, r.
03:28
Pozorište u kući, 7-26, r.
12
04:02
Pozorište u kući, 8-26, r.
12
04:40
Zemaljski dani teku, r.
12