RTS Drama: Programska šema - utorak, 18. sep 2018

08:00
Sumnjiva lica, 31-44, r.
12
08:26
Sumnjiva lica, 32-44, r.
12
08:55
Vojna akademija, 1-16, r.
12
09:45
Nešto lepo, 19. ep., r.
12
09:52
Vratiće se rode, 10-23, r.
12
10:38
Prvaci sveta, 3-12, r.
12
14:00
Sumnjiva lica, 31-44, r.
12
14:26
Sumnjiva lica, 32-44, r.
12
14:55
Vojna akademija, 1-16, r.
12
15:45
Nešto lepo, 19. ep., r.
12
15:52
Vratiće se rode, 10-23, r.
12
16:38
Prvaci sveta, 3-12, r.
12
19:57
Sumnjiva lica, 33-44
12
20:21
Sumnjiva lica, 34-44
12
20:47
Nešto lepo, 20. ep.
12
20:54
Vojna akademija, 2-16
12
21:46
Vratiće se rode, 11-23
12
22:38
Prvaci sveta, 4-12
12
01:57
Sumnjiva lica, 33-44, r.
12
02:21
Sumnjiva lica, 34-44, r.
12
02:47
Nešto lepo, 20. ep., r.
12
02:54
Vojna akademija, 2-16, r.
12
03:46
Vratiće se rode, 11-23, r.
12
04:38
Prvaci sveta, 4-12, r.
12