RTS Drama: Programska šema - petak, 20. jul 2018

07:39
Sumnjiva lica, 36-42, r.
12
08:04
Sumnjiva lica, 37-42, r.
12
08:28
Nešto lepo, 14. ep., r.
12
08:35
Komšije, 17-41, r.
12
09:01
Komšije, 18-41, r.
12
09:27
Prvaci sveta, 12-12, r.
12
10:15
Nešto lepo, 3. ep., r.
12
13:39
Sumnjiva lica, 36-42, r.
12
14:04
Sumnjiva lica, 37-42, r.
12
14:28
Nešto lepo, 14. ep., r.
12
14:35
Komšije, 17-41, r.
12
15:01
Komšije, 18-41, r.
12
16:15
Nešto lepo, 3. ep., r.
12
18:52
Sumnjiva lica, 38-42,
12
19:17
Sumnjiva lica, 39-42
12
19:45
Komšije, 19-41
12
20:13
Komšije, 20-41
12
00:52
Sumnjiva lica, 38-42, r.
12
01:17
Sumnjiva lica, 39-42, r.
12
01:45
Komšije, 19-41, r.
12
02:13
Komšije, 20-41, r.
12