RTS Drama: Programska šema - utorak, 30. jul 2019

06:00
Srpska trilogija, TV teatar, r.
07:39
Moj lični pečat – Bota Miljković, r.
07:45
Otvorena vrata, 11-34, r.
12
08:26
Komšije, 25. ep. Četvrti ciklus, r.
12
08:52
Komšije, 26. ep. Četvrti ciklus, r.
12
09:23
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
09:28
Čizmaši, 9-12, r.
12
10:22
Pozorište u kući, 19-26, r.
12
10:52
Pozorište u kući, 20-26, r.
12
11:26
Drugi vek – Aku Louhimijes, r.
12:00
Srpska trilogija, TV teatar, r.
13:39
Moj lični pečat – Bota Miljković, r.
13:45
Otvorena vrata, 11-34, r.
12
14:26
Komšije, 25. ep. Četvrti ciklus, r.
12
14:52
Komšije, 26. ep. Četvrti ciklus, r.
12
15:23
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
15:28
Čizmaši, 9-12, r.
12
16:22
Pozorište u kući, 19-26, r.
12
16:52
Pozorište u kući, 20-26, r.
12
17:26
Drugi vek – Aku Louhimijes, r.
19:30
Moj lični pečat – Bojana Nikitović
19:34
Otvorena vrata, 12-34
12
20:12
Komšije, 27. ep. Četvrti ciklus
12
20:45
Komšije, 28. ep. Četvrti ciklus
12
21:20
Čizmaši, 10-12
12
22:14
Moj lični pečat – Jovan Matić
22:18
Pozorište u kući, 21-26
12
22:51
Pozorište u kući, 22-26
12
00:00
Matica, TV teatar, r.
01:30
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
01:34
Otvorena vrata, 12-34, r.
12
02:12
Komšije, 27. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:45
Komšije, 28. ep. Četvrti ciklus, r.
12
03:15
Moj lični pečat – Zoran Hristić, r.
03:20
Čizmaši, 10-12, r.
12
04:14
Moj lični pečat – Jovan Matić, r.
04:18
Pozorište u kući, 21-26, r.
12
04:51
Pozorište u kući, 22-26, r.
12
05:22
Drugi vek – Miša Radivojević, r.