RTS Drama: Programska šema - sreda, 10. okt 2018

06:00
Došljaci, TV teatar, r.
07:25
Moj lični pečat – Nikola Kusovac, r.
07:29
Sumnjiva lica, 19-42, r.
12
07:54
Sumnjiva lica, 20-42, r.
12
08:20
Nešto lepo, 15. ep., r.
12
08:27
Komšije, 1-25, r.
12
09:17
Vratiće se rode, 23-23, r.
12
10:34
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
10:39
Miris kiše na Balkanu, 4-14, r.
12
11:30
Drugi vek – Boris Mitić, r.
12:00
Došljaci, TV teatar, r.
13:25
Moj lični pečat – Nikola Kusovac, r.
13:29
Sumnjiva lica, 19-42, r.
12
13:54
Sumnjiva lica, 20-42, r.
12
14:20
Nešto lepo, 15. ep., r.
12
14:27
Komšije, 1-25, r.
12
15:17
Vratiće se rode, 23-23, r.
12
16:34
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
16:39
Miris kiše na Balkanu, 4-14, r.
12
17:30
Drugi vek – Boris Mitić, r.
18:00
Sluga dvaju gospodara, TV teatar
19:53
Sumnjiva lica, 21-42
12
20:20
Sumnjiva lica, 22-42
12
20:45
Moj lični pečat – Borut Vild
20:48
Komšije, 2-25
12
21:32
Moj lični pečat – Zoran Simjanović
21:35
Srbija u Velikom ratu, 1. deo
12
22:35
Miris kiše na Balkanu, 5-14
12
23:26
Moj lični pečat – Bilja Krstić
23:30
Drugi vek – Mića Milošević
00:00
Sluga dvaju gospodara, TV teatar, r.
01:53
Sumnjiva lica, 21-42, r.
12
02:20
Sumnjiva lica, 22-42, r.
12
02:45
Moj lični pečat – Borut Vild, r.
02:48
Komšije, 2-25, r.
12
03:32
Moj lični pečat – Zoran Simjanović, r.
03:35
Srbija u Velikom ratu, 1. deo, r.
12
04:35
Miris kiše na Balkanu, 5-14, r.
12
05:26
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
05:30
Drugi vek – Mića Milošević, r.