RTS Drama: Programska šema - utorak, 09. okt 2018

06:00
Hipermnezija, TV teatar, r.
07:30
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić, r.
07:35
Sumnjiva lica, 17-42, r.
12
08:00
Sumnjiva lica, 18-42, r.
12
08:26
Moj lični pečat – Zoran Hristić, r.
08:31
Vojna akademija, 16-16, r.
12
09:35
Nešto lepo, 14. ep., r.
12
09:42
Vratiće se rode, 22-23, r.
12
10:30
Miris kiše na Balkanu, 3-14, r.
12
11:21
Moj lični pečat – Nele Karajlić, r.
11:26
Drugi vek – Aku Louhimijes, r.
12:00
Hipermnezija, TV teatar, r.
13:30
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić, r.
13:35
Sumnjiva lica, 17-42, r.
12
14:00
Sumnjiva lica, 18-42, r.
12
14:26
Moj lični pečat – Zoran Hristić, r.
14:31
Vojna akademija, 16-16, r.
12
15:35
Nešto lepo, 14. ep., r.
12
15:42
Vratiće se rode, 22-23, r.
12
16:30
Miris kiše na Balkanu, 3-14, r.
12
17:21
Moj lični pečat – Nele Karajlić, r.
17:26
Drugi vek – Aku Louhimijes, r.
18:00
Došljaci, TV teatar
19:25
Moj lični pečat – Nikola Kusovac
19:29
Sumnjiva lica, 19-42
12
19:54
Sumnjiva lica, 20-42
12
20:20
Nešto lepo, 15. ep.
12
20:27
Komšije, 1-25
12
21:17
Vratiće se rode, 23-23
12
22:34
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc
22:39
Miris kiše na Balkanu, 4-14
12
23:30
Drugi vek – Boris Mitić
00:00
Došljaci, TV teatar, r.
01:25
Moj lični pečat – Nikola Kusovac, r.
01:29
Sumnjiva lica, 19-42, r.
12
01:54
Sumnjiva lica, 20-42, r.
12
02:20
Nešto lepo, 15. ep., r.
12
02:27
Komšije, 1-25, r.
12
03:17
Vratiće se rode, 23-23, r.
12
04:34
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
04:39
Miris kiše na Balkanu, 4-14, r.
12
05:30
Drugi vek – Boris Mitić, r.