RTS Drama: Programska šema - utorak, 20. nov 2018

07:34
Pozorište u kući, 21-26, r.
12
08:07
Pozorište u kući, 22-26, r.
12
08:38
Komšije, 9-41, r.
12
09:04
Komšije, 10-41, r.
12
09:40
Čizmaši, 5-12, r.
12
10:32
Cvat lipe na Balkanu, 11-13, r.
12
13:34
Pozorište u kući, 21-26, r.
12
14:07
Pozorište u kući, 22-26, r.
12
14:38
Komšije, 9-41, r.
12
15:04
Komšije, 10-41, r.
12
15:40
Čizmaši, 5-12, r.
12
16:32
Cvat lipe na Balkanu, 11-13, r.
12
19:25
Pozorište u kući, 23-26
12
20:05
Pozorište u kući, 24-26
12
20:40
Komšije, 11-41
12
21:07
Komšije, 12-41
12
21:37
Čizmaši, 6-12
12
22:37
Cvat lipe na Balkanu, 12-13
12
01:25
Pozorište u kući, 23-26, r.
12
02:05
Pozorište u kući, 24-26, r.
12
02:40
Komšije, 11-41, r.
12
03:07
Komšije, 12-41, r.
12
03:37
Čizmaši, 6-12, r.
12
04:37
Cvat lipe na Balkanu, 12-13, r.
12