RTS Drama: Programska šema - subota, 16. nov 2019

06:00
Albatros, TV film ,r.
12
06:56
Moj lični pečat – Goranka Matić ,r.
07:00
Sumnjiva lica, 34-42 ,r.
12
07:25
Sumnjiva lica, 35-42 ,r.
12
07:50
Vojna akademija, 19. ep. Drugi ciklus ,r.
08:43
Kazneni prostor, 11-13 drugi ciklus ,r.
12
09:20
Moj lični pečat – Kornelije Kovač ,r.
09:25
Jagodići, 10-12 ,r.
12
10:21
Bure baruta, film ,r.
12
12:00
Albatros, TV film ,r.
12
12:56
Moj lični pečat – Goranka Matić ,r.
13:00
Sumnjiva lica, 34-42 ,r.
12
13:25
Sumnjiva lica, 35-42 ,r.
12
13:50
Vojna akademija, 19. ep. Drugi ciklus ,r.
14:43
Kazneni prostor, 11-13 drugi ciklus ,r.
12
15:20
Moj lični pečat – Kornelije Kovač ,r.
15:25
Jagodići, 10-12 ,r.
12
16:21
Bure baruta, film ,r.
12
18:48
Vojna akademija, 16. ep. Prva sezona
19:52
Vojna akademija, 17. ep. Druga sezona
20:50
Moj lični pečat – Marko Somborac
20:54
Nešto lepo, 12. ep.
12
21:01
12
21:57
Jagodići, 7-12
12
22:56
Jagodići, 8-12
12
23:50
Moj lični pečat – Gile Orgazam
23:54
Nešto lepo, 13. ep.
12
00:00
Vojna akademija, 15. ep. Prva sezona ,r.
00:48
Vojna akademija, 16. ep. Prva sezona ,r.
01:52
Vojna akademija, 17. ep. Druga sezona ,r.
02:50
Moj lični pečat – Marko Somborac ,r.
02:54
Nešto lepo, 12. ep. ,r.
12
03:01
Jagodići, 6-12 ,r.
12
03:57
Jagodići, 7-12 ,r.
12
04:56
Jagodići, 8-12 ,r.
12
05:50
Moj lični pečat – Gile Orgazam ,r.
05:54
Nešto lepo, 13. ep. ,r.
12