RTS Drama: Programska šema - petak, 22. feb 2019

07:40
Sumnjiva lica, 37-44, r.
12
08:06
Sumnjiva lica, 38-44, r.
12
08:35
Vojna akademija, 29. treći ciklus, r.
12
09:27
Nepobedivo srce, 11-15, r.
12
13:40
Sumnjiva lica, 37-44, r.
12
14:06
Sumnjiva lica, 38-44, r.
12
14:35
Vojna akademija, 29. treći ciklus, r.
12
15:27
Nepobedivo srce, 11-15, r.
12
19:05
Sumnjiva lica, 39-44
12
19:30
Sumnjiva lica, 40-44
12
19:55
Vojna akademija, 30. treći ciklus
12
20:50
Čizmaši, 8-12
12
01:05
Sumnjiva lica, 39-44, r.
12
01:30
Sumnjiva lica, 40-44, r.
12
01:55
Vojna akademija, 30. treći ciklus, r.
12
02:50
Čizmaši, 8-12, r.
12