RTS Drama: Programska šema - petak, 27. apr 2018

06:00
Kontumac, TV teatar, r.
07:24
Moj lični pečat – Dušan Kovačević EXIT, r.
07:29
Sumnjiva lica, 33-42 drugi ciklus, r.
12
07:54
Sumnjiva lica, 34-42 drugi ciklus, r.
12
08:19
Moj lični pečat – Jugoslav Vlahović, r.
08:25
Ono kao ljubav, 4-20, r.
12
09:10
Moj lični pečat – Kornelije Kovač, r.
09:15
Miris kiše na Balkanu, 6-14, r.
12
10:05
Lavirint, r.
12
12:00
Kontumac, TV teatar, r.
13:24
Moj lični pečat – Dušan Kovačević EXIT, r.
13:29
Sumnjiva lica, 33-42 drugi ciklus, r.
12
13:54
Sumnjiva lica, 34-42 drugi ciklus, r.
12
14:19
Moj lični pečat – Jugoslav Vlahović, r.
14:25
Ono kao ljubav, 4-20, r.
12
15:10
Moj lični pečat – Kornelije Kovač, r.
15:15
Miris kiše na Balkanu, 6-14, r.
12
16:05
Lavirint, r.
12
18:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Radoslav Grujić
18:47
Zaboravljeni umovi Srbije – Vladimir Dvorniković
19:19
Moj lični pečat – Ljubomir Šimunić
19:26
Sumnjiva lica, 35-42 drugi ciklus
12
19:51
Sumnjiva lica, 36-42 drugi ciklus
12
20:15
Ono kao ljubav, 5-20
12
21:01
Prvaci sveta, 12-12
12
21:48
Rođeni u Ju, TV teatar
22:53
Rođeni u Ju - nastavak, TV teatar
00:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Radoslav Grujić, r.
00:47
Zaboravljeni umovi Srbije – Vladimir Dvorniković, r.
01:19
Moj lični pečat – Ljubomir Šimunić, r.
01:26
Sumnjiva lica, 35-42 drugi ciklus, r.
12
01:51
Sumnjiva lica, 36-42 drugi ciklus, r.
12
02:15
Ono kao ljubav, 5-20, r.
12
03:01
Prvaci sveta, 12-12, r.
12
03:48
Rođeni u Ju, TV teatar, r.
04:53
Rođeni u Ju - nastavak, TV teatar, r.