RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 12. apr 2018

06:00
Edmund Kin, TV teatar, r.
07:44
Nešto lepo, 4. ep., r.
07:51
Sumnjiva lica, 11-42 drugi ciklus, r.
08:18
Sumnjiva lica, 12-42 drugi ciklus, r.
08:44
Moj lični pečat – Predrag Mitić, r.
08:49
Komšije, 25-41 treći ciklus, r.
09:16
Komšije, 26-41 treći ciklus, r.
09:43
Prvaci sveta, 3-12, r.
10:31
Nepobedivo srce, 12-15, r.
11:26
Drugi vek – Nikola Rakočević, r.
12:00
Edmund Kin, TV teatar, r.
13:44
Nešto lepo, 4. ep., r.
13:51
Sumnjiva lica, 11-42 drugi ciklus, r.
14:18
Sumnjiva lica, 12-42 drugi ciklus, r.
14:44
Moj lični pečat – Predrag Mitić, r.
14:49
Komšije, 25-41 treći ciklus, r.
15:16
Komšije, 26-41 treći ciklus, r.
15:43
Prvaci sveta, 3-12, r.
16:31
Nepobedivo srce, 12-15, r.
17:26
Drugi vek – Nikola Rakočević, r.
18:00
Stari dani, TV teatar
19:36
Sumnjiva lica, 13-42 drugi ciklus
20:02
Sumnjiva lica, 14-42 drugi ciklus
20:28
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić
20:34
Komšije, 27-41 treći ciklus
21:00
Komšije, 28-41 treći ciklus
21:30
Nepobedivo srce, 13-15
22:22
Sjaj u očima
12
00:00
Stari dani, TV teatar, r.
01:36
Sumnjiva lica, 13-42 drugi ciklus, r.
02:02
Sumnjiva lica, 14-42 drugi ciklus, r.
02:28
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić, r.
02:34
Komšije, 27-41 treći ciklus, r.
03:00
Komšije, 28-41 treći ciklus, r.
03:30
Nepobedivo srce, 13-15, r.
04:22
Sjaj u očima, r.
12