RTS Drama: Programska šema - utorak, 29. maj 2018

06:00
Ženidba i udadba, TV teatar, r.
07:13
Nešto lepo, 17. epizoda, r.
12
07:20
Moj lični pečat – Bota Miljković, r.
07:25
Sumnjiva lica, 1-44, r.
12
07:50
Sumnjiva lica, 2-44, r.
12
08:15
Moj lični pečat - Predrag Ejdus, r.
08:20
Ulica lipa, 25. epizoda, r.
12
09:14
Moj lični pečat – Čedomir Vasić, r.
09:19
Vratiće se rode, 5-23, r.
12
10:06
Jagodići, 9-12, r.
12
11:10
Drugi vek – Kosta Gavras, r.
12:00
Ženidba i udadba, TV teatar, r.
13:13
Nešto lepo, 17. epizoda, r.
12
13:20
Moj lični pečat – Bota Miljković, r.
13:25
Sumnjiva lica, 1-44, r.
12
13:50
Sumnjiva lica, 2-44, r.
12
14:15
Moj lični pečat - Predrag Ejdus, r.
14:20
Ulica lipa, 25. epizoda, r.
12
15:14
Moj lični pečat – Čedomir Vasić, r.
15:19
Vratiće se rode, 5-23, r.
12
16:06
Jagodići, 9-12, r.
12
17:10
Drugi vek – Kosta Gavras, r.
18:00
Brzina tame, TV teatar
19:50
Nešto lepo, 18. epizoda
12
19:55
Moj lični pečat - Đile Marković
20:00
Sumnjiva lica, 3-44
12
20:25
Sumnjiva lica, 4-44
12
20:50
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić
20:55
Ulica lipa, 26. epizoda
12
21:49
Moj lični pečat - Zoran Simjanović
21:52
Vratiće se rode, 6-23
12
22:39
Jagodići, 10-12
12
23:34
Drugi vek – Stanislava Cana Zarić
00:00
Brzina tame, TV teatar, r.
01:50
Nešto lepo, 18. epizoda, r.
12
01:55
Moj lični pečat - Đile Marković, r.
02:00
Sumnjiva lica, 3-44, r.
12
02:25
Sumnjiva lica, 4-44, r.
12
02:50
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r.
02:55
Ulica lipa, 26. epizoda, r.
12
03:49
Moj lični pečat - Zoran Simjanović, r.
03:52
Vratiće se rode, 6-23, r.
12
04:39
Jagodići, 10-12, r.
12
05:34
Drugi vek – Stanislava Cana Zarić, r.