RTS Drama: Programska šema - sreda, 23. maj 2018

06:00
Žaklina Bandeka, TV teatar, r.
07:31
Moj lični pečat – Srđan Gojković Gile, r.
07:35
Pozorište u kući, 23-26, r.
12
08:15
Pozorište u kući, 24-26, r.
12
08:49
Moj lični pečat – Vuk Rašović, r.
08:54
Ulica lipa, 21. ep. treći ciklus, r.
12
09:46
Vratiće se rode, 2-23, r.
12
10:37
Jagodići, 6-12, r.
12
11:32
Drugi vek – Branka Čeperac, r.
12:00
Žaklina Bandeka, TV teatar, r.
13:31
Moj lični pečat – Srđan Gojković Gile, r.
13:35
Pozorište u kući, 23-26, r.
12
14:15
Pozorište u kući, 24-26, r.
12
14:54
Ulica lipa, 21. ep. treći ciklus, r.
12
15:42
Moj lični pečat – Vuk Rašović, r.
15:46
Vratiće se rode, 2-23, r.
12
16:37
Jagodići, 6-12, r.
12
17:32
Drugi vek – Branka Čeperac, r.
18:00
Hipermnezija, TV teatar
19:30
Pozorište u kući, 25-26
12
20:04
Pozorište u kući, 26-26
12
20:42
Ulica lipa, 22. epizoda
12
21:37
Nešto lepo, 15. epizoda
12
21:44
Vratiće se rode, 3-23
12
22:33
Jagodići, 7-12
12
23:32
Drugi vek – Andreas Drezen
00:00
Hipermnezija, TV teatar, r.
01:30
Pozorište u kući, 25-26, r.
12
02:04
Pozorište u kući, 26-26, r.
12
02:42
Ulica lipa, 22. epizoda, r.
12
03:37
Nešto lepo, 15. epizoda, r.
12
03:44
Vratiće se rode, 3-23, r.
12
04:33
Jagodići, 7-12, r.
12
05:32
Drugi vek – Andreas Drezen, r.