RTS Drama: Programska šema - petak, 22. jun 2018

06:00
Mandragola, TV teatar, r.
12
07:18
Nešto lepo, 13. ep., r.
12
07:25
Sumnjiva lica, 37-44., r.
12
07:51
Moj lični pečat – Slobodan Šijan, r.
07:55
Sumnjiva lica, 38-44., r.
12
08:21
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
08:25
Komšije, 14-25, r.
12
09:18
Moj lični pečat – Angelina Atlagić, r.
09:24
Vratiće se rode, 20-23, r.
12
10:13
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
10:19
Terasa na krovu, r.
12
12:00
Mandragola, TV teatar, r.
13:18
Nešto lepo, 13. ep., r.
12
13:25
Sumnjiva lica, 37-44., r.
12
13:51
Moj lični pečat – Slobodan Šijan, r.
13:55
Sumnjiva lica, 38-44, r.
12
14:21
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
14:25
Komšije, 14-25, r.
12
15:18
Moj lični pečat – Angelina Atlagić, r.
16:13
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
16:19
Terasa na krovu, r.
12
18:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Đorđe Joanović
18:50
Zaboravljeni umovi Srbije – Draoljub Jovanović
19:29
Moj lični pečat – Bojana Nikitović
19:34
Sumnjiva lica, 39-44
12
19:59
Sumnjiva lica, 40-44
12
20:24
Komšije, 15-25
12
21:08
Moj lični pečat – Borut Vild
21:11
Miris kiše na Balkanu, 12-14
12
22:02
Moj lični pečat – Božidar Mandić
22:08
Generalna proba samoubistva, TV teatar
00:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Đorđe Joanović, r.
00:50
Zaboravljeni umovi Srbije – Draoljub Jovanović, r.
01:29
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
01:34
Sumnjiva lica, 39-44, r.
12
01:59
Sumnjiva lica, 40-44, r.
12
02:24
Komšije, 15-25, r.
12
03:08
Moj lični pečat – Borut Vild, r.
03:11
Miris kiše na Balkanu, 12-14, r.
12
04:02
Moj lični pečat – Božidar Mandić, r.
04:08
Generalna proba samoubistva, TV teatar, r.