RTS Drama: Programska šema - sreda, 13. jun 2018

06:00
Hasanaginica, TV teatar, r.
07:45
Moj lični pčeat – Nada Pavlović, r.
07:49
Sumnjiva lica, 25-44, r.
12
08:14
Sumnjiva lica, 26-44, r.
12
08:39
Nešto lepo, 6. ep., r.
12
08:46
Komšije, 7-25, r.
12
09:34
Moj lični pečat – Nele Karajlić, r.
09:38
Vratiće se rode, 14-23, r.
12
10:27
Miris kiše na Balkanu, 6-14, r.
12
11:18
Moj lični pečat – Nikola Kusovac, r.
11:21
Drugi vek – Slobodan Šijan, r.
12:00
Hasanaginica, TV teatar, r.
13:45
Moj lični pčeat – Nada Pavlović, r.
13:49
Sumnjiva lica, 25-44, r.
12
14:14
Sumnjiva lica, 26-44, r.
12
14:39
Nešto lepo, 6. ep., r.
12
14:46
Komšije, 7-25, r.
12
15:34
Moj lični pečat – Nele Karajlić, r.
15:38
Vratiće se rode, 14-23, r.
12
16:27
Miris kiše na Balkanu, 6-14, r.
12
17:18
Moj lični pečat – Nikola Kusovac, r.
17:21
Drugi vek – Slobodan Šijan, r.
18:00
Lična istorija, Dobrica Ćosić, TV teatar
19:19
Nešto lepo, 7. ep.
12
19:26
Sumnjiva lica, 27-44
12
19:54
Sumnjiva lica, 28-44
12
20:18
Moj lični pečat – Predrag Ejdus
20:23
Komšije, 8-25
12
21:06
Nešto lepo, 8. ep.
12
21:13
Vratiće se rode, 15-23
12
22:02
Moj lični pečat – Mihajlo Mitorvić
22:05
Miris kiše na Balkanu, 7-14
12
22:56
Drugi vek – Goran Marković, 1. deo
23:24
Drugi vek – Goran Marković, 2. deo
00:00
Lična istorija, Dobrica Ćosić, TV teatar, r.
01:19
Nešto lepo, 7. ep., r.
12
01:26
Sumnjiva lica, 27-44, r.
12
01:54
Sumnjiva lica, 28-44, r.
12
02:18
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
02:23
Komšije, 8-25, r.
12
03:06
Nešto lepo, 8. ep., r.
12
03:13
Vratiće se rode, 15-23, r.
12
04:02
Moj lični pečat – Mihajlo Mitorvić, r.
04:05
Miris kiše na Balkanu, 7-14, r.
12
04:56
Drugi vek – Goran Marković, 1. deo, r.
05:24
Drugi vek – Goran Marković, 2. deo, r.