RTS Drama: Programska šema - petak, 29. jun 2018

06:00
Demon, TV teatar., r.
07:14
Nešto lepo, 18. ep.., r.
12
07:21
Sumnjiva lica, 3-42, r.
12
07:47
Sumnjiva lica, 4-42, r.
12
08:13
Moj lični pečat – Goranka Matić, r.
08:17
Komšije, 19-25, r.
12
09:08
Moj lični pečat – Ljubomir Šimunić, r.
09:12
Cvat lipe na Balkanu, 2-13, r.
12
10:06
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
10:11
Boj na Kosovu, film, r.
12
12:00
Demon, TV teatar., r.
13:14
Nešto lepo, 18. ep.., r.
12
13:21
Sumnjiva lica, 3-42, r.
12
13:47
Sumnjiva lica, 4-42, r.
12
14:13
Moj lični pečat – Goranka Matić, r.
14:17
Komšije, 19-25, r.
12
15:08
Moj lični pečat – Ljubomir Šimunić, r.
15:12
Cvat lipe na Balkanu, 2-13, r.
12
16:06
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
16:11
Boj na Kosovu, film, r.
12
18:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Božidar Knežević
18:49
Moj lični pečat – Predrag Ejdus
18:54
Sumnjiva lica, 5-42
12
19:18
Sumnjiva lica, 6-42
12
19:43
Moj lični pečat – Nele Karajlić
19:47
Komšije, 20-25
12
20:37
Moj lični pečat – Božidar Mandić
20:42
Velika drama, TV teatar
00:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Božidar Knežević, r.
00:49
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
00:54
Sumnjiva lica, 5-42, r.
12
01:18
Sumnjiva lica, 6-42, r.
12
01:43
Moj lični pečat – Nele Karajlić, r.
01:47
Komšije, 20-25, r.
12
02:37
Moj lični pečat – Božidar Mandić, r.
02:42
Velika drama, TV teatar, r.