RTS Drama: Programska šema - utorak, 03. jul 2018

06:00
Bergmanova sonata, TV teatar, r.
07:30
Moj lični pečat – Miša Blam, r.
07:35
Sumnjiva lica, 9-42, r.
12
08:02
Sumnjiva lica, 10-42, r.
12
08:27
Nešto lepo, 18. ep., r.
12
08:34
Komšije, 21-25, r.
12
09:20
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović, r.
09:25
Prvaci sveta, 1-12, r.
12
10:16
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić, r.
10:20
Cvat lipe na Balkanu, 3-13, r.
12
11:12
Nešto lepo, 20. ep., r.
12
12:00
Bergmanova sonata, TV teatar, r.
13:30
Moj lični pečat – Miša Blam, r.
13:35
Sumnjiva lica, 9-42, r.
12
14:02
Sumnjiva lica, 10-42, r.
12
14:27
Nešto lepo, 18. ep., r.
12
14:34
Komšije, 21-25, r.
12
15:20
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović, r.
15:25
Prvaci sveta, 1-12, r.
12
16:16
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić, r.
16:20
Cvat lipe na Balkanu, 3-13, r.
12
17:12
Nešto lepo, 20. ep., r.
12
18:00
Čudo u Šarganu, TV teatar
19:48
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc
19:53
Sumnjiva lica, 11-42
12
20:18
Sumnjiva lica, 12-42
12
20:44
Nešto lepo, 7. ep.
12
20:50
Komšije, 22-25
12
21:34
Moj lični pečat – Danica Maksimović
21:39
Prvaci sveta, 2-12
12
22:26
Nešto lepo, 16. ep.
12
22:33
Cvat lipe na Balkanu, 4-13
12
23:23
Drugi vek – Nikola Rakočević
00:00
Čudo u Šarganu, TV teatar, r.
01:48
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
01:53
Sumnjiva lica, 11-42, r.
12
02:18
Sumnjiva lica, 12-42, r.
12
02:44
Nešto lepo, 7. ep., r.
12
02:50
Komšije, 22-25, r.
12
03:34
Moj lični pečat – Danica Maksimović, r.
03:39
Prvaci sveta, 2-12, r.
12
04:26
Nešto lepo, 16. ep., r.
12
04:33
Cvat lipe na Balkanu, 4-13, r.
12
05:23
Drugi vek – Nikola Rakočević, r.