RTS Drama: Programska šema - sreda, 17. jul 2019

06:00
Edmun Kin, TV teatar, r.
07:44
Moj lični pečat – Mirjana Karanović, r.
07:48
Otvorena vrata, 2-34, r.
12
08:23
Komšije, 7. ep. Četvrti ciklus, r.
12
08:49
Komšije, 8. ep. Četvrti ciklus, r.
12
09:15
Moj lični pečat – Ivica Klemenc, r.
09:20
Čizmaši, 2-12, r.
12
10:15
Moj lični pečat – Raša Todosijević, r.
10:19
Pozorište u kući, 3-26, r.
12
10:53
Pozorište u kući, 4-26, r.
12
11:27
Drugi vek – Sabolč Hajdu, r.
12:00
Edmun Kin, TV teatar, r.
13:44
Moj lični pečat – Mirjana Karanović, r.
13:48
Otvorena vrata, 2-34, r.
12
14:23
Komšije, 7. ep. Četvrti ciklus, r.
12
14:49
Komšije, 8. ep. Četvrti ciklus, r.
12
15:15
Moj lični pečat – Ivica Klemenc, r.
15:20
Čizmaši, 2-12, r.
12
16:15
Moj lični pečat – Raša Todosijević, r.
16:19
Pozorište u kući, 3-26, r.
12
16:53
Pozorište u kući, 4-26, r.
12
17:27
Drugi vek – Sabolč Hajdu, r.
19:26
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić
19:31
Otvorena vrata, 3-34
12
20:07
Komšije, 9. ep. Četvrti ciklus
12
20:34
Komšije, 10. ep. Četvrti ciklus
12
21:00
Moj lični pečat – Danica Maksimović
21:05
Čizmaši, 3-12
12
22:00
Moj lični pečat – Predrag Ejdus
22:40
Pozorište u kući, 6-26
12
00:00
Art, TV teatar, r.
01:26
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r.
01:31
Otvorena vrata, 3-34, r.
12
02:07
Komšije, 9. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:34
Komšije, 10. ep. Četvrti ciklus, r.
12
03:00
Moj lični pečat – Danica Maksimović, r.
03:05
Čizmaši, 3-12, r.
12
04:00
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
04:05
Pozorište u kući, 5-26, r.
12
04:40
Pozorište u kući, 6-26, r.
12
05:15
Drugi vek – Slavko Štimac, r.