RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 30. avg 2018

06:00
Čekaonica, TV teatar, r.
07:35
Nešto lepo, 7. ep., r.
12
07:42
Sumnjiva lica, 5-44, r.
12
08:08
Sumnjiva lica, 6-44, r.
12
08:33
Ono kao ljubav, 18-20, r.
12
09:19
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović, r.
09:24
Čizmaši, 11-12, r.
12
10:20
Jagodići, 6-12, r.
12
11:16
Moj lični pečat – Đile Marković, r.
11:21
Drugi vek – Nikita Mihalkov, r.
12:00
Čekaonica, TV teatar, r.
13:35
Nešto lepo, 7. ep., r.
12
13:42
Sumnjiva lica, 5-44, r.
12
14:08
Sumnjiva lica, 6-44, r.
12
14:33
Ono kao ljubav, 18-20, r.
12
15:19
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović, r.
15:24
Čizmaši, 11-12, r.
12
16:20
Jagodići, 6-12, r.
12
17:16
Moj lični pečat – Đile Marković, r.
17:21
Drugi vek – Nikita Mihalkov, r.
18:00
Hasanaginica, TV teatar
19:46
Moj lični pečat – Maja Lalić
19:51
Sumnjiva lica, 7-44
12
20:16
Sumnjiva lica, 8-44
12
20:41
Moj lični pečat – Dragoljub Raša Todosijević
20:45
Ono kao ljubav, 19-20
12
21:26
Nešto lepo, 8. ep.
12
21:33
Čizmaši, 12-12
12
22:30
Moj lični pečat – Milovan Vitezović
22:35
Talog
12
00:00
Hasanaginica, TV teatar, r.
01:46
Moj lični pečat – Maja Lalić, r.
01:51
Sumnjiva lica, 7-44, r.
12
02:16
Sumnjiva lica, 8-44, r.
12
02:41
Moj lični pečat – Dragoljub Raša Todosijević, r.
02:45
Ono kao ljubav, 19-20, r.
12
03:26
Nešto lepo, 8. ep., r.
12
03:33
Čizmaši, 12-12, r.
12
04:30
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
04:35
Talog, r.
12