RTS Drama: Programska šema - petak, 31. avg 2018

06:00
Hasanaginica, TV teatar, r.
07:46
Moj lični pečat – Maja Lalić, r.
07:51
Sumnjiva lica, 7-44, r.
12
08:16
Sumnjiva lica, 8-44, r.
12
08:41
Moj lični pečat – Dragoljub Raša Todosijević, r.
08:45
Ono kao ljubav, 19-20, r.
12
09:26
Nešto lepo, 8. ep., r.
12
09:33
Čizmaši, 12-12, r.
12
10:30
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
10:35
Talog, r.
12
12:00
Hasanaginica, TV teatar, r.
13:46
Moj lični pečat – Maja Lalić, r.
13:51
Sumnjiva lica, 7-44, r.
12
14:16
Sumnjiva lica, 8-44, r.
12
14:41
Moj lični pečat – Dragoljub Raša Todosijević, r.
14:45
Ono kao ljubav, 19-20, r.
12
15:26
Nešto lepo, 8. ep., r.
12
15:33
Čizmaši, 12-12, r.
12
16:30
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
16:35
Talog, r.
12
18:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Đorđe Jovanović
18:50
Sumnjiva lica, 9-44
12
19:15
Sumnjiva lica, 10-44
12
19:40
Nešto lepo, 9. ep.
12
19:48
Ono kao ljubav, 20-20
12
20:30
Moj lični pečat – Goranka Matić
20:34
Jagodići, 7-12
12
21:34
Moj lični pečat – Jovan Maljoković
21:40
Marija Stjuart, TV teatar
00:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Đorđe Jovanović, r.
00:50
Sumnjiva lica, 9-44, r.
12
01:15
Sumnjiva lica, 10-44, r.
12
01:40
Nešto lepo, 9. ep., r.
12
01:48
Ono kao ljubav, 20-20, r.
12
02:30
Moj lični pečat – Goranka Matić, r.
02:34
Jagodići, 7-12, r.
12
03:34
Moj lični pečat – Jovan Maljoković, r.
03:40
Marija Stjuart, TV teatar, r.