RTS Drama: Programska šema - sreda, 08. avg 2018

06:00
Sumnjiva lica, TV teatar, r.
07:17
Moj lični pečat – Ljubomir Šimunić, r.
07:21
Pozorište u kući, 23-26, r.
12
08:01
Pozorište u kući, 24-26, r.
12
08:35
Ono kao ljubav, 2-20, r.
12
09:18
Moj lični pečat – Mihajlo Mitrović, r.
09:21
Ko je kod Koje, 10-12, r.
12
10:17
Nepobedivo srce, 10-15, r.
12
11:15
Drugi vek – Aleksandar Kostić, r.
12:00
Sumnjiva lica, TV teatar, r.
13:17
Moj lični pečat – Ljubomir Šimunić, r.
13:21
Pozorište u kući, 23-26, r.
12
14:01
Pozorište u kući, 24-26, r.
12
14:35
Ono kao ljubav, 2-20, r.
12
15:18
Moj lični pečat – Mihajlo Mitrović, r.
15:21
Ko je kod Koje, 10-12, r.
12
16:17
Nepobedivo srce, 10-15, r.
12
17:15
Drugi vek – Aleksandar Kostić, r.
18:00
Stari dani, TV teatar
19:35
Moj lični pečat – Mirjana Karanović
19:39
Pozorište u kući, 25-26
12
20:14
Pozorište u kući, 26-26
12
20:49
Moj lični pečat – Nikola Kusovac
20:53
Ono kao ljubav, 3-20
12
21:37
Moj lični pečat – Rade Vladić
21:41
Ko je kod Koje, 11-12
12
22:32
Nepobedivo srce, 11-15
12
23:27
Drugi vek – Lena Endre
00:00
Stari dani, TV teatar, r.
01:35
Moj lični pečat – Mirjana Karanović, r.
01:39
Pozorište u kući, 25-26, r.
12
02:14
Pozorište u kući, 26-26, r.
12
02:49
Moj lični pečat – Nikola Kusovac, r.
02:53
Ono kao ljubav, 3-20, r.
12
03:37
Moj lični pečat – Rade Vladić, r.
03:41
Ko je kod Koje, 11-12, r.
12
04:32
Nepobedivo srce, 11-15, r.
12
05:27
Drugi vek – Lena Endre, r.