RTS Drama: Programska šema - sreda, 26. sep 2018

06:00
Krčmarica Mirandolina, TV teatar, r.
07:41
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović, r.
07:46
Sumnjiva lica, 43-44, r.
12
08:11
Sumnjiva lica, 44-44, r.
12
08:36
Nešto lepo, 4. ep., r.
12
08:44
Vojna akademija, 7-16, r.
12
09:34
Vratiće se rode, 15-23, r.
12
10:25
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić, r.
10:30
Prvaci sveta, 8-12, r.
12
11:15
Drugi vek – Slavko Štimac, r.
12:00
Krčmarica Mirandolina, TV teatar, r.
13:41
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović, r.
13:46
Sumnjiva lica, 43-44, r.
12
14:11
Sumnjiva lica, 44-44, r.
12
14:36
Nešto lepo, 4. ep., r.
12
14:44
Vojna akademija, 7-16, r.
12
15:34
Vratiće se rode, 15-23, r.
12
16:25
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić, r.
16:30
Prvaci sveta, 8-12, r.
12
17:15
Drugi vek – Slavko Štimac, r.
18:00
Džil i Džon, TV teatar
19:36
Sumnjiva lica, 1-42
12
20:01
Sumnjiva lica, 2-44
12
20:26
Vojna akademija, 8-16
12
21:16
Vratiće se rode, 16-23
12
22:07
Prvaci sveta, 9-12
12
22:51
Moj lični pečat – Bilja Krstić
23:30
Drugi vek – Svetozar Cvetković
00:00
Džil i Džon, TV teatar, r.
01:36
Sumnjiva lica, 1-42, r.
12
02:01
Sumnjiva lica, 2-44, r.
12
02:26
Vojna akademija, 8-16, r.
12
03:16
Vratiće se rode, 16-23, r.
12
04:07
Prvaci sveta, 9-12, r.
12
04:51
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
05:30
Drugi vek – Svetozar Cvetković, r.