RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 27. sep 2018

06:00
Džil i Džon, TV teatar, r.
07:36
Sumnjiva lica, 1-42, r.
12
08:01
Sumnjiva lica, 2-44, r.
12
08:26
Vojna akademija, 8-16, r.
12
09:16
Vratiće se rode, 16-23, r.
12
10:07
Prvaci sveta, 9-12, r.
12
10:51
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
11:30
Drugi vek – Svetozar Cvetković, r.
12:00
Džil i Džon, TV teatar, r.
13:36
Sumnjiva lica, 1-42, r.
12
14:01
Sumnjiva lica, 2-44, r.
12
14:26
Vojna akademija, 8-16, r.
12
15:16
Vratiće se rode, 16-23, r.
12
16:07
Prvaci sveta, 9-12, r.
12
16:51
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
17:30
Drugi vek – Svetozar Cvetković, r.
18:00
Svedobro, TV teatar
19:35
Nešto lepo, 5. ep.
12
19:43
Sumnjiva lica, 3-42
12
20:08
Sumnjiva lica, 4-42
12
20:33
Moj lični pečat – Borut Vild
20:37
Vojna akademija, 9-16
12
21:27
Vratiće se rode, 17-23
12
22:19
Moj lični pečat – Angelina Atlagić
22:25
Osvajanje slobode
12
00:00
Svedobro, TV teatar, r.
01:35
Nešto lepo, 5. ep., r.
12
01:43
Sumnjiva lica, 3-42, r.
12
02:08
Sumnjiva lica, 4-42, r.
12
02:33
Moj lični pečat – Borut Vild, r.
02:37
Vojna akademija, 9-16, r.
12
03:27
Vratiće se rode, 17-23, r.
12
04:19
Moj lični pečat – Angelina Atlagić, r.
04:25
Osvajanje slobode, r.
12