RTS Drama: Programska šema - sreda, 05. sep 2018

06:00
Derviš i smrt, TV teatar, r.
07:25
Moj lični pečat – Maja Lalić, r.
07:30
Sumnjiva lica, 13-44, r.
12
07:57
Sumnjiva lica, 14-44, r.
12
08:24
Nešto lepo, 13. ep., r.
12
08:30
Ulica lipa, 21-29, r.
12
09:23
Vratiće se rode, 2-23, r.
12
10:11
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
10:16
Jagodići, 9-12, r.
12
11:20
Drugi vek – Miša Radivojević, r.
12:00
Derviš i smrt, TV teatar, r.
13:25
Moj lični pečat – Maja Lalić, r.
13:30
Sumnjiva lica, 13-44, r.
12
13:57
Sumnjiva lica, 14-44, r.
12
14:24
Nešto lepo, 13. ep., r.
12
14:30
Ulica lipa, 21-29, r.
12
15:23
Vratiće se rode, 2-23, r.
12
16:11
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
16:16
Jagodići, 9-12, r.
12
17:20
Drugi vek – Miša Radivojević, r.
18:00
Pogled u nebo, TV teatar
19:41
Nešto lepo, 5. ep.
12
19:49
Sumnjiva lica, 15-44
12
20:14
Sumnjiva lica, 16-44
12
20:39
Ulica lipa, 22-29
12
21:34
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović
21:39
Vratiće se rode, 3-23
12
22:28
Jagodići, 10-12
12
23:24
Moj lični pečat – Đile Marković
23:30
Drugi vek – Mirjana Van Blarikom
00:00
Pogled u nebo, TV teatar, r.
01:41
Nešto lepo, 5. ep., R.
12
01:49
Sumnjiva lica, 15-44, r.
12
02:14
Sumnjiva lica, 16-44, r.
12
02:39
Ulica lipa, 22-29, r.
12
03:34
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović, r.
03:39
Vratiće se rode, 3-23, r.
12
04:28
Jagodići, 10-12, r.
12
05:24
Moj lični pečat – Đile Marković, r.
05:30
Drugi vek – Mirjana Van Blarikom, r.