RTS Drama: Programska šema - petak, 22. nov 2019

06:00
Otvorena vrata, 1-34 ,r.
12
07:40
Komšije, 3. ep. ,r.
12
08:24
Čizmaši, 4-12 ,r.
12
09:20
Jagodići, Oproštajni valcer, 2-10 ,r.
12
12:00
Otvorena vrata, 1-34 ,r.
12
13:40
Komšije, 3. ep. ,r.
12
14:24
Čizmaši, 4-12 ,r.
12
15:20
Jagodići, Oproštajni valcer, 2-10 ,r.
12
19:04
Otvorena vrata, 2-34
12
20:32
12
21:19
Jagodići, Oproštajni valcer, 3-10
12
01:04
Otvorena vrata, 2-34 ,r.
12
02:32
Komšije, 4. ep. ,r.
12
03:19
Jagodići, Oproštajni valcer, 3-10 ,r.
12