RTS Drama: Programska šema - subota, 18. jan 2020

06:00
Moja generacija Z, 33-41 ,r.
12
06:25
Moja generacija Z, 34-41 ,r.
12
06:50
Moj lični pečat – Milovan Vitezović ,r.
06:55
Pozorište u kući, 18-26 ,r.
12
07:31
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković ,r.
07:37
Komšije, 36-41 ,r.
12
08:06
Komšije, 37-41 ,r.
12
08:42
Moj lični pečat – Ljubica Beljanski ,r.
08:47
Ubice mog oca, 8-10 ,r.
12
09:46
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović ,r.
09:51
Lepa sela lepo gore, film ,r.
12
12:00
Moja generacija Z, 33-41 ,r.
12
12:25
Moja generacija Z, 34-41 ,r.
12
12:50
Moj lični pečat – Milovan Vitezović ,r.
12:55
Pozorište u kući, 18-26 ,r.
12
13:31
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković ,r.
13:37
Komšije, 36-41 ,r.
12
14:06
Komšije, 37-41 ,r.
12
14:42
Moj lični pečat – Ljubica Beljanski ,r.
14:47
Ubice mog oca, 8-10 ,r.
12
15:46
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović ,r.
15:51
Lepa sela lepo gore, film ,r.
12
18:00
Na putu za Montevideo, 6-9
12
18:48
Na putu za Montevideo, 7-9
12
19:39
Pozorište u kući, 10-26
12
20:14
Pozorište u kući, 11-26
12
20:50
Komšije, 33-41
12
22:18
Miris kiše na Balkanu, 12-14
12
23:08
Miris kiše na Balkanu, 13-14
12
00:00
Na putu za Montevideo, 6-9 ,r.
12
00:48
Na putu za Montevideo, 7-9 ,r.
12
01:39
Pozorište u kući, 10-26 ,r.
12
02:14
Pozorište u kući, 11-26 ,r.
12
02:50
Komšije, 33-41 ,r.
12
03:26
Ubice mog oca, 9-10 ,r.
12
04:15
Moj lični pečat – Zoran Simjanović ,r.
04:18
Miris kiše na Balkanu, 12-14 ,r.
12
05:08
Miris kiše na Balkanu, 13-14 ,r.
12