RTS Kolo: Programska šema - sreda, 21. nov 2018

06:00
Dobra stara vremena, r.
06:35
Srcem srcu, r.
07:00
Igrale se delije, r.
08:20
Solistički koncert Ljubiše Pavkovića, r.
09:10
Šumadijski vez, r.
09:40
U gostima kod..., r.
10:15
Koncert mladih pevača, r.
11:00
Sabor narodne muzike, r.
11:30
Kad zapevam ja ‘vako malena, r.
12:00
Dobra stara vremena, r.
12:35
Srcem srcu, r.
13:00
Igrale se delije, r.
14:20
Solistički koncert Ljubiše Pavkovića, r.
15:10
Šumadijski vez, r.
15:40
U gostima kod..., r.
16:15
Koncert mladih pevača, r.
17:00
Sabor narodne muzike, r.
17:30
Kad zapevam ja ‘vako malena, r.
18:00
Dobra stara vremena
18:40
Srcem srcu
19:10
Igrale se delije
20:05
Kolaž pesama
20:35
Koncert Merime Njegomir
21:35
Šumadijski vez
22:10
Daniluška
23:00
Sabor narodne muzike
23:30
Šljivik
00:00
Dobra stara vremena, r.
00:40
Srcem srcu, r.
01:10
Igrale se delije, r.
02:05
Kolaž pesama, r.
02:35
Koncert Merime Njegomir, r.
03:35
Šumadijski vez, r.
04:10
Daniluška, r.
05:00
Sabor narodne muzike, r.
05:30
Šljivik, r.