RTS Kolo: Programska šema - sreda, 28. mar 2018

06:00
Od srca srcu, r.
07:10
Sviraj ono naše, r.
08:10
Harmoniko moja, r.
08:40
Koncert Zorana Kalezića, r.
09:40
Šljivik: Majstori pevači, r.
10:10
Dotak'o sam dno života, r.
11:00
Pevajte moje pesme: Danilo Živković, r.
11:30
Kad zapevam ja 'vako malena, r.
12:00
Od srca srcu, r.
13:10
Sviraj ono naše, r.
14:10
Harmoniko moja, r.
14:40
Koncert Zorana Kalezića, r.
15:40
Šljivik: Majstori pevači, r.
16:10
Dotak'o sam dno života, r.
17:00
Pevajte moje pesme: Danilo Živković, r.
17:30
Kad zapevam ja 'vako malena, r.
18:00
Na Struga dućan
18:20
Narodna muzika 70-ih
18:50
Sviraj ono naše
19:50
Harmoniko moja
20:20
Pesma nas je održala, njojzi hvala
20:50
Igrale se delije
21:50
Trubači
22:10
Sećanje na velikane: Olga Skovran i Bata Grbić
23:30
Ručni rad
00:00
Na Struga dućan, r.
00:20
Narodna muzika 70-ih, r.
00:50
Sviraj ono naše, r.
01:50
Harmoniko moja, r.
02:20
Pesma nas je održala, njojzi hvala, r.
02:50
Igrale se delije, r.
03:50
Trubači, r.
04:10
Sećanje na velikane: Olga Skovran i Bata Grbić, r.
05:30
Ručni rad, r.