RTS Kolo: Programska šema - petak, 17. maj 2019

06:00
Mesta znana, a vremena davna, r.
06:20
Oj, Moravo, r.
07:05
Sviraj ono naše, r.
08:05
Pozdrav iz Jugoslavije, r.
09:10
Koncert Zorana Kalezića, r.
10:10
Poster Sonje Perišić, r.
10:40
Miris baštine, r.
11:10
Šljivik, r.
12:00
Mesta znana, a vremena davna, r.
12:20
Oj, Moravo, r.
13:05
Sviraj ono naše, r.
14:05
Pozdrav iz Jugoslavije, r.
15:10
Koncert Zorana Kalezića, r.
16:10
Poster Sonje Perišić, r.
16:40
Miris baštine, r.
17:10
Šljivik, r.
18:00
Mesta znana, a vremena davna
18:20
Poselo u predvečerje
18:50
Sviraj ono naše
19:50
Pozdrav iz Jugoslavije
22:10
Mali koncert
22:30
23:10
Šljivik
00:00
Mesta znana, a vremena davna, r.
00:20
Poselo u predvečerje, r.
00:50
Sviraj ono naše, r.
01:50
Pozdrav iz Jugoslavije, r.
03:05
Sabor trubača – Zlatibor 2000., r.
04:10
Mali koncert, r.
04:30
Tiho noći, r.
05:10
Šljivik, r.