RTS Kolo: Programska šema - utorak, 12. jun 2018

06:00
Al‘ je slatko ljubiti bećara, r.
06:25
Klarinet moja ljubav, r.
06:44
Sviraj ono naše, r.
07:50
Harmoniko moja, r.
08:20
Svilen konac, koncert posvećen Carevcu, r.
08:55
Pesma je život, r.
09:20
Prvih pedeset godina, KUD Branko Cvetković, r.
10:20
Leti, leti pesmo moja mila, r.
11:05
Đelem, đelem, r.
12:00
Al‘ je slatko ljubiti bećara, r.
12:25
Klarinet moja ljubav, r.
12:44
Sviraj ono naše, r.
13:50
Harmoniko moja, r.
14:20
Svilen konac, koncert posvećen Carevcu, r.
14:55
Pesma je život, r.
15:20
Prvih pedeset godina, KUD Branko Cvetković, r.
16:20
Leti, leti pesmo moja mila, r.
17:05
Đelem, đelem, r.
18:00
Od srca srcu
18:40
Sa banatske strane
19:10
Sviraj ono naše
20:10
Harmoniko moja
20:40
50 godina života sa muzikom
21:40
Šljivik – majstori pevači
22:10
Dotak‘o sam dno života
23:00
Pevajte moje pesme: Danilo Živković
23:30
Kad zapevam ja ‘vako malena
00:00
Od srca srcu, r.
00:40
Sa banatske strane, r.
01:10
Sviraj ono naše, r.
02:10
Harmoniko moja, r.
02:40
50 godina života sa muzikom, r.
03:40
Šljivik – majstori pevači, r.
04:10
Dotak‘o sam dno života, r.
05:00
Pevajte moje pesme: Danilo Živković, r.
05:30
Kad zapevam ja ‘vako malena, r.