RTS Kolo: Programska šema - nedelja, 24. jun 2018

06:00
Zlatna ploča: Usnija Redžepova. , r.
07:00
TV poster: Raša Pavlović , r.
07:30
Koncert tri majstora , r.
08:15
Folk majstori , r.
09:10
Sviraj ono naše , r.
09:40
Od tradicionalnog do savremenog , r.
11:00
Zarudela zora na Moravi , r.
11:30
Orkestar Bobana Markovića - Guča 2008., r.
12:00
Zlatna ploča: Usnija Redžepova. , r.
13:00
TV poster: Raša Pavlović , r.
13:30
Koncert tri majstora , r.
14:15
Folk majstori , r.
15:10
Sviraj ono naše , r.
15:40
Od tradicionalnog do savremenog , r.
17:00
Zarudela zora na Moravi , r.
17:30
Orkestar Bobana Markovića - Guča 2008., r.
18:00
Tozovac
18:30
Mali koncert
18:45
PGP klub, kolaž
19:35
Sviraj ono naše
20:20
Darovnica
22:15
Pevajte moje pesme: Radoslav Graić
23:05
Tozovac, r.
23:05
Nema više starog čardaka ni đerma
00:00
Tozovac, r.
00:30
Mali koncert, r.
00:45
PGP klub, kolaž, r.
01:35
Sviraj ono naše, r.
02:20
Darovnica, r.
04:15
Pevajte moje pesme: Radoslav Graić, r.
05:05
Nema više starog čardaka ni đermać, r.