RTS Trezor: Programska šema - subota, 04. feb 2023

06:00
Poezija od pokreta ,r.
06:31
Posvete-Đurđevka Čakarević ,r.
06:57
Nešto sasvim lično-Jagoda Buić ,r.
07:46
Potonuli gradovi-Agruvium ,r.
08:32
Karavan-Đerdap ,r.
09:08
Dosije našeg vremena 1962. ,r.
10:01
Jugoslovenska revolucija-Uz druga je drug ,r.
10:29
Jugoslovenska revolucija-Stvaranje partije ,r.
10:58
Likovi revolucije-Moša Pijade ,r.
11:26
Tito partija ,r.
11:49
Iza naslova-Kornelije Stanković ,r.
12:00
Poezija od pokreta ,r.
12:31
Posvete-Đurđevka Čakarević ,r.
12:57
Nešto sasvim lično-Jagoda Buić ,r.
13:46
Potonuli gradovi-Agruvium ,r.
14:32
Karavan-Đerdap ,r.
15:08
Dosije našeg vremena 1962. ,r.
16:01
Jugoslovenska revolucija-Uz druga je drug ,r.
16:29
Jugoslovenska revolucija-Stvaranje partije ,r.
16:58
Likovi revolucije-Moša Pijade ,r.
17:26
Tito partija ,r.
17:49
Iza naslova-Kornelije Stanković ,r.
20:24
Kultura danas -Dugo sećanje
21:14
Peničke vedrine-Miloš Crnjanski-Lament nad Beogradom
00:00
Sa svih meridijana-Naši u Salzburgu ,r.
00:24
Sa svih meridijana-Podunavlje Jugoslavije ,r.
00:54
Karavan-Biokovo 01 ,r.
01:25
Karavan-Biokovo 02 ,r.
01:56
Odiseja mira-Mir je došao nema mira ,r.
02:24
Kultura danas -Dugo sećanje ,r.
03:14
Peničke vedrine-Miloš Crnjanski-Lament nad Beogradom ,r.
03:47
Lično viđenje-Radivoje Kašanin ,r.
04:16
Ljudi i naravi-Brsjaci ,r.
04:44
Ljudi i naravi-Peroj ,r.
05:13
Riznice kulturnog blaga-Brioni ,r.