RTS Nauka: Programska šema - subota, 28. mar 2020

06:20
Naučni intervju: Digitalni i hibridni radio
06:45
Sve boje interneta To su samo komentari
06:55
Nauka 50: Kvant
07:25
Istorija nauke: Milan Nedeljković
07:35
Dobro je… dobro je znati: Mozak na magnetu
08:05
Sve boje interneta: To su samo komentari
08:15
Filozofija i ... Antika
08:40
Da li znaš: Kako mesec utiče na ljude
08:45
Zelene zablude: Porast globalne temoerature
08:49
Istorija nauke: Milan Nedeljković
09:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 11/18
09:45
Pitajte prirodu: 06. emisija
10:00
Škola za genijalce: 27/52
10:25
Zelene zablude: Porast globalne temoerature
10:30
Naučni intervju: Digitalni i hibridni radio
10:55
Eko alarm: Bor
11:00
Superčula: 9/13
11:30
Nauka 50: Kvant
12:00
Dobro je...dobro je znati: Mozak na magnetu
12:30
Filozofija i ... Antika
13:00
Original ili falsifikat: Eduar Vijar
14:00
Istorija nauke: Milan Nedeljković
14:10
Istorija Niša: Otomansko carstvo
14:50
Sve boje interneta: To su samo komentari
15:00
Projekat sutrašnjica: DW, 01. emisija
15:29
Neverbalna komunikacija: Kako otkriti laž
15:35
Neverbalna komunikacija: Kako otkriti laž
16:50
I bez muke ima nauke: 02. c. 01. epizoda
17:15
Neverbalna komunikacija: Tehnike disanja
17:20
Nulta tačka: Aromaterapija
17:45
Istorija nauke: Nikola Tesla
17:55
Eko minijature: Podzemne tajne, 07. emisija
18:00
Nauka u selu: SMS vodič za zaštitu bilja
18:25
Da li znaš: Da li smo ono što jedemo
18:30
Odliv mozgova: Ljiljana Simić
19:00
Priče iz prirode: Vodena škorpija
19:15
Retuširanje: Narandžasta
19:36
Kuća nauke: Inst. za vodoprivredu, Jaroslav Černi
20:01
Digitalna azbuka: 6/10
20:05
Eko perspektive: Zelene rezolucije o biodiverzitetu
21:00
Projekat sutrašnjica: DW, 01. emisija
21:30
Da li znaš: Da li smo ono što jedemo
21:35
Novi Srpski umovi: Roboti
21:50
Neverbalna komunikacija: Kako otkriti laž
22:00
Veliki sistemi 5/10-1
22:50
Dobro je...dobro je znati: Osteoporoza
23:15
Nauka 2019: Nuklearna energija 21. veka
23:30
Tehnologije 75: Moderan sportski turizam
00:00
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
00:15
Naučni intervju: Kosmonaut Badurin
00:40
Retuširanje: Narandžasta
01:05
Hemija za sve: Med
01:15
Filozofija i … Karl Marks
01:40
Lično viđenje: Branko Maksimović
02:10
Neobavezno: Zeleni telefon
02:50
Vizantološki institut SANU
03:20
Istorija nauke: Atanasije Nikolić
03:35
Nauka 2019: Nuklearna energija 21. veka
03:50
Ponovni susret sa Arktikom: 7/8
04:40
Beogradsko blago: Legat Crnjanski
04:55
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
05:10
Naučni intervju: Kosmonaut Badurin
05:35
Retuširanje: Narandžasta