RTS Nauka: Programska šema - petak, 03. mar 2023

06:24
Arhitektura danas: arh. Dejan Todorović
06:47
Nauka 50: Nauka
07:13
Beogradsko blago: Muzej vazduhoplovstva
07:26
Kulturna baština Srbije: Spomenik prirode slapovi Sopotnice
07:55
Priče o običnom: Tanjir
08:00
Kineski čaj: Putovanje
08:47
Pitajte prirodu: 2. emisija
09:00
Promis: Koktel otrova
09:14
Moja draga prijateljica nauka: Goran Radin
09:44
Beogradsko blago: Muzej vazduhoplovstva
09:57
Svet i nauka
10:00
Dijabetes: bolest koja ubija moju porodicu: Peta emisija
10:31
Arhitektura danas: arh. Dejan Todorović
10:55
Svet i nauka
11:00
Oskudica: Neograničene želje
11:47
Pitajte prirodu: 2. emisija
12:00
Lovac na znanje: Život posle mobilnog telefona
12:30
Dekodiranje: 23. epizoda
13:00
Profesionalci: Branko Kresojević nautičar
13:28
Novi srpski umovi: Nervne proteze
13:41
Beogradsko blago: Muzej vazduhoplovstva
13:56
Priče o običnom: Tanjir
14:00
Dijabetes: bolest koja ubija moju porodicu: Peta emisija
14:31
Tehnologije i mi: Susret tehnologije i umetnosti
14:57
Pitajte prirodu: 2. emisija
15:10
Svet i nauka
15:15
Promis: Koktel otrova
15:29
Moja draga prijateljica nauka: Goran Radin
16:00
Oskudica: Neograničene želje
16:47
Beogradsko blago: Muzej vazduhoplovstva
17:00
Lovac na znanje: Život posle mobilnog telefona
17:31
Profesionalci: Branko Kresojević nautičar
18:00
RTS LAB: Zelena umetnost
18:31
Svet i nauka
18:34
Životna sredina i zdravlje: Reke bez povratka 3. deo
19:00
Oblikovatelji budućnosti: Osma emisija
19:53
Skriveni svet pčela
20:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Model dobro prilagođene gradnje u Holandiji
20:26
Svet i nauka
20:30
Zelena energija Srbije: Akumulacija solarne energije
21:30
Projekat sutrašnjica: Stotinu pedeset peta emisija
21:56
Svet i nauka
22:00
Filozofija i... Antička tragedija
22:25
Nauka kroz priče: Doba leda i šuma
22:30
Porodična mreža: Promene ponašanja koje nam je donela digitalna era
22:56
Svet i nauka
23:00
RTS LAB: Zelena umetnost
23:32
Kulturna baština Srbije: Spomenik prirode slapovi Sopotnice
00:00
Kina, pekinška opera: Revolucija
00:50
Profesionalci: Branko Kresojević nautičar
01:16
Pitajte prirodu: 2. emisija
01:29
Arhitektura danas: arh. Dejan Todorović
01:51
Životna sredina i zdravlje: Reke bez povratka 3. deo
02:17
Kulturna baština Srbije: Spomenik prirode slapovi Sopotnice
02:45
Filozofija i... Antička tragedija
03:09
Istorija Niša: U Otomanskom carstvu, 2. deo
03:46
Beogradsko blago: Muzej vazduhoplovstva
04:00
Pitajte prirodu: 2. emisija
04:13
Tehnologije i mi: Susret tehnologije i umetnosti
04:38
Filozofija i... Antička tragedija
05:02
Profesionalci: Branko Kresojević nautičar
05:29
Arhitektura danas: arh. Dejan Todorović
05:52
Klikeri: Glasom na času rezonancija