RTS Nauka: Programska šema - utorak, 21. apr 2020

06:00
Kina: Južno Kinesko more, 3/3
07:00
Eko perspektive: Zelene rezolucije o biodiverzitetu
07:25
Nauka 2019: Dekodiranje nauke, nauka o okupaciji
07:35
Istorija nauke: Nikola Tesla
07:45
Novi Srpski umovi: Roboti
08:00
Edisonova tajna laboratorija: Nikin kompas se pokvario
08:12
Edisonova tajna laboratorija: Pogodba kao dragulj
08:25
Nauka u pokretu: Tehnologija i obrazovanje, 01. deo
09:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 7/18
09:45
Obrazovno ogledalo: Placebo, moć delovanja
10:10
I bez muke ima nauke: 02. c. 01. epizoda
10:45
Nulta tačka: Aromaterapija
11:10
Istorija nauke: Nikola Tesla
11:20
Nauka u selu: SMS vodič za zaštitu bilja
11:50
Odliv mozgova: Ljiljana Simić
12:20
Priče iz prirode: Vodena škorpija
13:00
Kina: Južno Kinesko more, 3/3
13:55
Kuća nauke: Inst. za vodoprivredu, Jaroslav Černi
14:20
Istorija nauke: Nikola Tesla
14:30
Edu global
15:45
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
16:00
Edisonova tajna laboratorija: Orao je sleteo
16:12
Edisonova tajna laboratorija: Pčelinja posla
16:25
Hemija za sve: Med
16:35
Nauka 2017: Strah
17:00
Kako se zemlja ponaša: 3/8
18:07
Neverbalna komunikacija: Kako otkriti laž
18:15
Nauka 2019: Nuklearna energija 21. veka
18:30
Ponovni susret sa Arktikom: 7/8
19:20
Tehnologije 75: Moderan sportski turizam
19:47
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
20:00
Edisonova tajna laboratorija: Orao je sleteo
20:12
Edisonova tajna laboratorija: Pčelinja posla
20:24
Naučni intervju: Kosmonaut Badurin
20:50
Retuširanje: Narandžasta
21:12
Hemija za sve: Med
21:20
Filozofija i … Karl Marks
21:45
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
22:00
Kako se zemlja ponaša: 3/8
22:45
Istorija nauke: Atanasije Nikolić
23:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 8/18
23:45
Nauka 2019: Nuklearna energija 21. veka
00:00
Ponovni susret sa Arktikom: 7/8
00:50
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
01:05
Hemija za sve: Med
01:12
Nauka 2017: Strah
01:40
Dobro je… dobro je znati: Osteoporoza
02:05
Nauka 2019: Nuklearna energija 21. veka
02:20
Neverbalna komunikacija: Kako otkriti laž
02:30
Tehnologije 75: Moderan sportski turizam
03:00
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
03:15
Naučni intervju: Kosmonaut Badurin
03:40
Retuširanje: Narandžasta
04:05
Hemija za sve: Med
04:15
Lično viđenje: Đorđe Lazarević
04:45
Neobavezno: Zeleni telefon
05:25
Vizantološki institut: SANU
05:54
Neverbalna komunikacija: Kako otkriti laž