RTS Nauka: Programska šema - sreda, 02. avg 2023

06:00
RTS LAB: Konformizam i renesansa (R)
06:31
Dodirni muziku (R)
07:23
Svet i nauka (R)
07:27
Kulturna baština Srbije: Kolo (R)
07:55
EKO minijature-zelena zanimanja: Šumarski fakultet-tehnologija drveta (R)
08:00
Živeti za umetnost (R)
08:55
Svet i nauka (R)
09:00
Pomaci u istraživanju svemira: Jupter (R)
09:27
Nauka u pokretu: Industrija 4.0 – Novi izazovi (R)
09:53
Nauka 50: Budućnost (R)
10:17
Svet i nauka (R)
10:22
Trag: Sombor- gospodska varoš (R)
10:52
Velikani srpske Vojvodine: Milica Stojadinović Srpkinja (R)
11:00
RTS ordinacija (R)
11:55
Zelene zablude: Ledeno doba (R)
12:00
RTS LAB: Konformizam i renesansa (R)
12:31
Dodirni muziku (R)
13:23
Svet i nauka (R)
13:27
Kulturna baština Srbije: Kolo (R)
13:55
EKO minijature-zelena zanimanja: Šumarski fakultet-tehnologija drveta (R)
14:00
Živeti za umetnost (R)
14:55
Svet i nauka (R)
15:00
Pomaci u istraživanju svemira: Jupter (R)
15:27
Nauka u pokretu: Industrija 4.0 – Novi izazovi (R)
15:53
Nauka 50: Budućnost (R)
16:17
Svet i nauka (R)
16:22
Trag: Sombor- gospodska varoš (R)
16:52
Velikani srpske Vojvodine: Milica Stojadinović Srpkinja (R)
17:00
RTS ordinacija (R)
17:55
Zelene zablude: Ledeno doba (R)
18:00
RTS LAB: Žene u nauci
18:34
Gradovi budućnosti: Vertikalne farme
19:27
Zelena energija Srbije: Obnovljivi izvori energije
19:57
Svet i nauka
20:00
Zeleni raj: Indonezija: divlja ostrva
20:27
RTS LAB-minijature: Igrom kroz nauku
20:30
Svetski lekcije: Mišević
20:39
Socijalne veštine: Curriculum vitae
21:00
Tragač za vodonosnim izvorima
21:53
Eko minijature- stare srpske sorte: Jabuke
21:58
Kuća nauke: Institut za fiziku
22:25
Filozofija i... Tehnika
22:52
Svet i nauka
22:55
Privredna istorija Srbije: Nezdrav kamen
23:25
Svet i nauka
23:30
Dobro je ... dobro je znati: O parkinsonovoj bolesti
00:00
RTS LAB: Žene u nauci (R)
00:34
Moravska Srbija: Slavni Lazar (R)
01:00
Obrazovno ogledalo: Đerdap (R)
01:26
Zelena energija Srbije: Obnovljivi izvori energije (R)
01:56
Svet i nauka (R)
02:00
Staro srpsko pisano nasleđe: U zavetu i kultu (R)
02:26
Svetski lekcije: Mišević (R)
02:36
Cocijalne veštine: Curriculum vitae (R)
03:00
Obrazovna reportaža : Riznica talenata (R)
03:26
Velikani: Miloš Crnjanski (R)
03:52
RTS LAB-minijature: Igrom kroz nauku (R)
04:04
Kuća nauke: Institut za fiziku (R)
04:30
Filozofija i... Tehnika (R)
04:57
Privredna istorija Srbije: Nezdrav kamen (R)
05:25
Dobro je ... dobro je znati: O parkinsonovoj bolesti (R)
05:54
Eko minijature- stare srpske sorte: Jabuke (R)