RTS Nauka: Programska šema - petak, 31. mar 2023

06:25
Arhitektura danas: Eko arhitektura
06:51
Beogradsko blago: Kuća Kralja Petra
07:04
Eko minijature: Podzemne tajne,2 .em
07:10
Parkovi prirode: Slano Kopovo
07:37
Istorija nauke: Jovan Cvijić
07:48
Klikeri: Kada priroda crta šestouglove
07:55
Svet i nauka
08:00
Kineski čaj: Zdela čaja greje srce
08:47
Pitajte prirodu: 6. epizoda
09:00
Promis: Prava doza
09:13
Koračaj sa znanjem: 1. epizoda
09:33
Beogradsko blago: Carski darovi Josipu Brozu
09:50
Istorija nauke: Jovan Cvijić
10:00
Dodirni muziku
10:56
Svet i nauka
11:00
Fantastična budućnost - kineska naučna revolucija: Dalje od neba
11:25
Nauka kroz priče: Dan kada su izumrli dinosaurusi
11:32
Arhitektura danas: Eko arhitektura
12:00
Lovac na znanje: Podsvest
12:30
Dekodiranje: 27. epizoda
12:56
Svet i nauka
13:00
Profesionalci: Dragan Petrović, geopolitičar
13:27
Istorija nauke: Jovan Cvijić
13:36
Beogradsko blago: Carski darovi Josipu Brozu
13:52
Nauka kroz priče: Dan kada su izumrli dinosaurusi
14:00
Dodirni muziku
14:57
Tehnologije i mi: TELFLOR 2022
15:21
Klikeri: Kada priroda crta šestouglove
15:27
Promis: Prava doza
15:40
Koračaj sa znanjem: 1. epizoda
16:00
Fantastična budućnost - kineska naučna revolucija: Dalje od neba
16:25
Životna sredina i zdravlje: U vrtlogu otpadnih voda
16:51
Nauka kroz priče: Dan kada su izumrli dinosaurusi
17:00
Lovac na znanje: Podsvest
17:30
Profesionalci: Dragan Petrović, geopolitičar
18:00
RTS LAB: Ja, ukratko
18:30
Svet i nauka
18:34
Životna sredina i zdravlje: U vrtlogu otpadnih voda
19:00
Razotkrivanje: Biološki sat – borba sa super bubama
19:50
Istorija nauke: Jovan Cvijić
20:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Ponovno rađanje Melburna
20:26
Svet i nauka
20:30
Zelena energija Srbije: Biomasa
21:00
Profesionalci: Dragan Petrović, geopolitičar
21:25
Svet i nauka
21:30
Projekat sutrašnjica: Stotinu pedeset deveta emisija
21:56
Nauka kroz priče: Dan kada su izumrli dinosaurusi
22:03
Filozofija i... Aristotel
22:30
Porodična mreža: Digitalno nasilje
22:56
Svet i nauka
23:00
RTS LAB: Ja, ukratko
23:31
Beogradsko blago: Carski darovi Josipu Brozu
23:47
Istorija nauke: Jovan Cvijić
00:00
Kina, pekinška opera: Žene na pozornici
00:49
Profesionalci: Dragan Petrović, geopolitičar
01:17
Pitajte prirodu: 6. epizoda
01:30
Arhitektura danas: Eko arhitektura
01:55
Životna sredina i zdravlje: U vrtlogu otpadnih voda
02:21
Istorija nauke: Jovan Cvijić
02:31
Filozofija i... Aristotel
03:00
Srpski junaci srednjeg veka: Lazar Hrebeljanović, drugi deo
03:30
Pitajte prirodu: 6. epizoda
03:42
Tehnologije i mi: TELFLOR 2022
04:06
Beogradsko blago: Carski darovi Josipu Brozu
04:22
Profesionalci: Dragan Petrović, geopolitičar
04:47
Arhitektura danas: Eko arhitektura
05:12
Filozofija i... Aristotel
05:39
Pitajte prirodu: 6. epizoda
05:51
Nauka kroz priče: Dan kada su izumrli dinosaurusi