RTS Nauka: Programska šema - sreda, 13. maj 2020

06:00
Ponovni susret sa Arktikom: 6/8
06:50
Nauka u pokretu: Nove tehnologije u obrazovanju - 03. deo
07:20
Kalendar: 03. epizoda
07:25
I bez muke ima nauke: 02. c. 02. epizoda
07:50
Nauka 2019: Tehnologija konfora
08:15
Beogradsko blago: Muzej vazduhoplovstva
08:30
Nauka 2018: Veliki podaci
08:55
Kalendar: 03. epizoda
09:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 3/18
09:45
Naučni intervju: Digitalni mostovi
10:10
Kvadratura kruga: Srpski dnk projekat
10:35
Beogradsko blago: Muzej vazduhoplovstva
10:50
Hemija za sve: Skrob
11:00
Kako se Zemlja ponaša: 2/8
11:45
Nauka u pokretu: Nove tehnologije u obrazovanju - 03. deo
12:10
Rts Ordinacija: 03. c. 05. epizoda
13:00
Ponovni susret sa Arktikom: 6/8
13:50
Filozofija i…Film i rat
14:15
Retuširanje: Zelena
14:40
Hemija za sve: Skrob
15:45
Da li znaš: Da li se opuštamo uz horor filmove
15:50
Beogradsko blago: Grafička tehnika
16:00
Škola za genijalce: 22/26
16:30
Nauka 2018: Primenjene tehnologije
17:00
Hrana: Organska hrana
17:45
Nauka 2017: Antropocen
18:05
Kalendar: 04. epizoda
18:10
Istorija nauke: Jovan Žujović
18:20
Da li znaš: Da li se opuštamo uz horor filmove
18:30
Pećina Mogao: Izgradnja za 1000 godina
19:20
Arheologija: Šta kazuje iskopana prošlost – 02. deo
19:40
Dobro je… dobro je znati: O Endokrinoj hirurgiji
20:10
Kuća nauke: Naučni institut za prehrambene tehnologije
20:35
Nulta tačka: Vibraciona medicina
21:00
Škola za genijalce: 22/26
22:00
Hrana: Organska hrana
22:45
Pitajte prirodu: 06. epizoda
23:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 4/18
23:45
Da li znaš: Da li se opuštamo uz horor filmove
23:50
Neverbalna komunikacija: Lice
00:00
Pećina Mogao: Izgradnja za 1000 godina
00:50
Obrazovno ogledalo: Opčinjeni Mesecom
01:20
Nauka 2017: Antropocen
01:40
Nauka 2018: Primenjene tehnologije
02:05
Kuća nauke: Naučni institut za prehrambene tehnologije
02:30
Nulta tačka: Vibraciona medicina
02:55
Da li znaš: Da li se opuštamo uz horor filmove
03:00
Istorija nauke: Jovan Žujović
03:15
Arheologija: Šta kazuje iskopana prošlost – 02. deo
03:35
Naučni studio: Zašto baš kičma
04:10
Rts Ordinacija: 03. c. 05. epizoda
05:05
Naučni kafe: Genetski kod hrane
05:50
Pitajte prirodu: 06. epizoda