RTS Nauka: Programska šema - utorak, 17. mar 2020

06:25
Život na mreži
06:55
Da li znaš: Da li prosečan čovek koristi samo pola mozga
07:00
Životna sredina i zdravlje: Gomilanje opasnog otpada
07:30
Istorija nauke: Vojislav Subotić
07:40
Odliv mozgova: Jana Vasiljević
08:05
I bez muke ima nauke: 02. c. 01 epizoda
08:35
Nauka u pokretu: Primeri dobre prakse - 04. deo
09:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 2/18
09:45
I bez muke ima nauke: 02. c. 01 epizoda
10:10
Nauka 2019: Nauka o okupaciji
10:37
Nauka u pokretu: Primeri dobre prakse - 04. deo
11:10
Obrazovno ogledalo: Stopalo – 01. deo
11:35
Nulta tačka: 05. emisija
12:00
Neverbalna komunikacija: Hod
12:05
Nauka 2018: Nove tehnologije u obrazovanju 2018
12:30
Trag: Na Rimskim putevima
13:00
Kina: Južno Kinesko more - 2/3
13:55
Da li znaš: Da li prosečan čovek koristi samo pola mozga
14:00
Retuširanje: Plava
14:30
Edu global: 02. deo
15:45
Hemija za sve: Skrob
15:55
Nauka u pokretu: Nove tehnologije u obrazovanju - 03. deo
16:25
Kalendar: 03. epizoda
16:30
I bez muke ima nauke: 02. c. 02. epizoda
17:00
Kako se Zemlja ponaša: 2/8
17:45
Beogradsko blago: Muzej vazduhoplovstva
18:30
Ponovni susret sa Arktikom: 6/8
19:20
Nauka 2018: Veliki podaci
19:45
Dobro je… dobro znati: Priroda, znanje, rehabilitacija
20:10
Naučni intervju: Digitalni mostovi
20:35
Kvadratura kruga: Srpski dnk projekat
21:05
Retuširanje: Zelena
21:30
Filozofija i…Film i rat
22:00
Kako se Zemlja ponaša: 2/8
22:45
Hemija za sve: Skrob
23:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 3/18
23:45
Kalendar: 03. epizoda
00:00
Ponovni susret sa Arktikom: 6/8
00:50
Hemija za sve: Skrob
01:00
Nauka u pokretu: Nove tehnologije u obrazovanju - 03. deo
01:35
I bez muke ima nauke: 02. c. 02. epizoda
02:00
Beogradsko blago: Muzej vazduhoplovstva
02:15
Nauka 2019: Tehnologija konfora
02:40
Nauka 2018: Veliki podaci
03:05
Dobro je...dobro znati: Priroda, znanje, rehabilitacija
03:30
Naučni intervju: Digitalni mostovi
03:55
Kvadratura kruga: Srpski dnk projekat
04:25
Između hteti i moći: Prva transplatacija srca
04:55
Hemija za sve: Skrob
05:05
Retuširanje: Zelena
05:30
Filozofija i…Film i rat