RTS Nauka: Programska šema - ponedeljak, 23. mar 2020

06:00
Novi Srpski umovi: Asteroidi, PMF
06:15
Nauka 50: Besmrtnost
06:40
Nauka u pokretu: Digitalizacija srpskog kulturnog nasleđa
07:05
Zelene zablude: Golfska struja
07:10
Sve boje interneta: To su samo komentari
07:20
Obrazovno ogledalo: Pijavice
07:45
Dobro je… dobro je znati: Snaga i moć ljubavi
08:10
Hemija za sve: Poliuretani
08:15
Nauka 50: Evolucija
08:45
Beogradsko blago: Muzej vazduhoplovstva
09:00
Život na mreži
09:30
Nauka 2018: Nove tehnologije u obrazovanju 2018
10:00
Veliki sistemi: 4/10
10:55
Neverbalna komunikacija: Vežbe za lice
11:00
Nauka 2018: Veliki podaci
11:25
Naučni intervju: Digitalni mostovi
11:50
Hemija za sve: Poliuretani
12:00
Sanjajmo budućnost: Stanovanje u budućnosti
12:55
Neverbalna komunikacija: Vežbe za lice
13:00
Trag: Na rimskim putevima
13:30
Nauka 2018: Primenjene tehnologije
13:55
Kuća nauke: Naučni institut za prehrambene tehnologije
14:20
Da li znaš: Da li je talenat nasledan
14:25
Eko perspektive: Dug put do jata
14:47
Beogradsko blago: Kuća kralja Petra
15:45
Da li znaš: Da li smo ono što jedemo
15:50
Istorija nauke: Nikola Tesla
16:12
Edisonova tajna laboratorija: Pogodba kao dragulj
16:25
Nauka u pokretu: Tehnologija i obrazovanje, 01. deo
16:50
Obrazovno ogledalo: Placebo, moć delovanja
17:15
I bez muke ima nauke: 02. c. 01. epizoda
17:40
Neverbalna komunikacija: Tehnike disanja
18:10
Istorija nauke: Nikola Tesla
18:20
Eko minijature: Podzemne tajne
18:30
Kina: Južno Kinesko more, 3/3
19:25
Da li znaš: Da li smo ono što jedemo
19:30
Nauka u selu: SMS vodič za zaštitu bilja
19:55
Digitalna azbuka: 6/10
20:00
Edisonova tajna laboratorija: Nikin kompas se pokvario
20:12
Edisonova tajna laboratorija: Pogodba kao dragulj
20:24
Odliv mozgova: Ljiljana Simić
20:50
Priče iz prirode: Vodena škorpija
21:05
Retuširanje: Narandžasta
21:25
Kuća nauke: Inst. za vodoprivredu, Jaroslav Černi
21:55
Eko perspektive: Zelene rezolucije o biodiverzitetu
22:20
Nauka 2019: Dekodiranje nauke, nauka o okupaciji
22:50
Istorija nauke: Nikola Tesla
23:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 7/18
23:45
Novi Srpski umovi: Roboti
00:00
Kina: Južno Kinesko more, 3/3
01:00
Nauka u pokretu: Tehnologija i obrazovanje, 01. deo
01:25
Obrazovno ogledalo: Placebo, moć delovanja
01:50
I bez muke ima nauke: 02. c. 01. epizoda
02:16
Neverbalna komunikacija: Tehnike disanja
02:25
Nulta tačka: Aromaterapija
02:50
Istorija nauke: Nikola Tesla
03:00
Nauka u selu: SMS vodič za zaštitu bilja
03:30
Odliv mozgova: Ljiljana Simić
04:00
Lično viđenje: Branko Maksimović
04:30
Cincari u mozaiku: Balkana
04:51
Priče iz prirode: Vodena škorpija
05:05
Retuširanje: Narandžasta
05:30
Kuća nauke: Inst. za vodoprivredu, Jaroslav Černi