RTS Nauka: Programska šema - petak, 27. mar 2020

06:20
Nauka 2019: Fond za nauku
06:40
Hemija za sve: Enzimi
06:50
Nauka 2018: Vazduh koji udišemo
07:15
Nauka 2017: Filozofija naučnog eksperimenta
07:40
Zelene zablude: Golfska struja
07:44
Istorija nauke: Vladimir Jakšić
07:52
Hemija za sve: Enzimi
08:00
Nauka u pokretu: Tehnologija i obrazovanje, 02. deo
08:30
Nulta tačka: Osteopatija
09:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 10/18
09:50
Istorija nauke: Vladimir Jakšić
10:00
Škola za genijalce: 26/26
10:25
Obrazovno ogledalo: Bazična medicina
11:00
Naučni intervju: Janko Nikolić Žugić
12:00
Rezervati prirode: Fruška Gora
12:30
Nauka 50: Veštačka inteligencija
13:00
Biblijske misterije: 1/3
13:53
Zelene zablude: Golfska struja
15:45
Da li znaš: Kako mesec utiče na ljude
15:50
Istorija nauke: Milan Nedeljković
16:00
Škola za genijalce: 27/52
16:48
Pitajte prirodu: 06. emisija
17:00
Superčula: 9/13
17:26
Zelene zablude: Porast globalne temoerature
17:30
I bez muke ima nauke: Muzika
17:55
Eko alarm: Bor
19:00
Istorija Niša: Otomansko carstvo
19:40
Da li znaš: Kako mesec utiče na ljude
19:45
Naučni intervju: Digitalni i hibridni radio
20:10
Sve boje interneta: To su samo komentari
20:20
Nauka 50: Kvant
20:50
Istorija nauke: Milan Nedeljković
21:00
Škola za genijalce: 27/52
21:25
Najava za Rts labaratorija: Bela violina
21:34
Dobro je… dobro je znati: Mozak na magnetu
22:00
Superčula: 9/13
22:30
Filozofija i ... antika
22:55
Da li znaš: Kako mesec utiče na ljude
23:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 11/18
23:45
Zelene zablude: Porast globalne temoerature
23:50
Istorija nauke: Milan Nedeljković
00:00
Original ili falsifikat: Eduar Vijar
01:05
Istorija nauke: Milan Nedeljković
01:15
Kuća nauke: Institut za fiziku
01:45
Pitajte prirodu: 06. emisija
02:00
Zelene zablude: Porast globalne temoerature
02:05
I bez muke ima nauke: Muzika
02:35
Istorija Niša: Otomansko carstvo
03:20
Filozofija i ... antika
03:45
Istorija nauke: Milan Nedeljković
03:55
Nanosvet za početnike, drugi deo
04:20
Sve boje interneta: To su samo komentari
04:30
Matematički institut
05:00
Zelene zablude: Porast globalne temoerature
05:05
Epidemija 21. veka
05:31
Placebo: Moć verovanja
05:55
Kuća nauke: Institut za fiziku