RTS Nauka: Programska šema - petak, 24. mar 2023

06:07
Nauka kroz priče: Nuklearna budućnost
06:14
Srpski junaci srednjeg veka: Lazar Hrebeljanović, prvi deo
06:41
Arhitektura danas: Kulturno nasleđe
07:12
Istorija nauke: Kosta Stojanović
07:23
Eko minijature: Podzemne tajne,1 .em
07:28
Blago iz dubina,blago zemlje : Banja Kanjiža
07:54
Klikeri: Granica privlačnosti kirijeva tačka
08:00
Kineski čaj: Vreme je stalo za čaj
08:47
Pitajte prirodu: 5. emisija
09:00
Promis: U ime građana
09:12
Moja draga prijateljica nauka: Majkl Hol
09:34
Beogradsko blago: Muzej Nikole Tesle, 2. deo
09:47
Istorija nauke: Kosta Stojanović
10:00
Vulkanska odiseja
10:55
Svet i nauka
11:00
Fantastična budućnost - kineska naučna revolucija: Istraživanje
11:23
Nauka kroz priče: Nuklearna budućnost
11:30
Arhitektura danas: Kulturno nasleđe
12:00
Lovac na znanje: Naučni san
12:30
Dekodiranje: 26. epizoda
12:56
Svet i nauka
13:00
Profesionalci: Prof. dr Ninoslav Nikičević, stručnjak za rakije
13:27
Beogradsko blago: Muzej Nikole Tesle, 2. deo
13:40
LAB-TV minijatura: Mileva, mi smo stena
13:52
Nauka kroz priče: Nuklearna budućnost
14:00
Vulkanska odiseja
14:55
Tehnologije i mi: Informaciona bezbednost
15:21
Svet i nauka
15:26
Promis: U ime građana
15:38
Moja draga prijateljica nauka: Majkl Hol
16:00
Fantastična budućnost - kineska naučna revolucija: Istraživanje
16:24
Životna sredina i zdravlje: Lekovito bilje
16:55
Svet i nauka
17:00
Lovac na znanje: Naučni san
17:30
Profesionalci: Prof. dr Ninoslav Nikičević, stručnjak za rakije
18:00
RTS LAB: Društvene norme
18:30
Životna sredina i zdravlje: Lekovito bilje
19:00
Razotkrivanje: Veštačka inteligencija – kod svesti?
19:47
Pitajte prirodu: 5. emisija
20:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Seoski arhitekta
20:26
Svet i nauka
20:30
Zelena energija Srbije: Energija vode
20:58
Profesionalci: Prof. dr Ninoslav Nikičević, stručnjak za rakije
21:25
Svet i nauka
21:30
Projekat sutrašnjica: Stotinu pedeset osma emisija
21:56
Nauka kroz priče: Nuklearna budućnost
22:04
Filozofija i... Žan Pol Sartr
22:30
Porodična mreža: Koliko bi vremena trebalo provoditi na internetu
22:56
Svet i nauka
23:00
RTS LAB: Društvene norme
23:31
Blago iz dubina,blago zemlje : Banja Kanjiža
23:57
Klikeri: Granica privlačnosti kirijeva tačka
00:02
Kina, pekinška opera: Otpor
00:51
Profesionalci: Prof. dr Ninoslav Nikičević, stručnjak za rakije
01:17
Pitajte prirodu: 5. emisija
01:30
Arhitektura danas: Kulturno nasleđe
02:01
Životna sredina i zdravlje: Lekovito bilje
02:31
Blago iz dubina,blago zemlje : Banja Kanjiža
02:57
Filozofija i... Žan Pol Sartr
03:23
Srpski junaci srednjeg veka: Lazar Hrebeljanović, prvi deo
03:50
Pitajte prirodu: 5. emisija
04:03
Tehnologije i mi: Informaciona bezbednost
04:30
Klikeri: Granica privlačnosti kirijeva tačka
04:35
Profesionalci: Prof. dr Ninoslav Nikičević, stručnjak za rakije
05:01
Arhitektura danas: Kulturno nasleđe
05:33
Filozofija i... Žan Pol Sartr